Chat with us, powered by LiveChat

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย ให้การดำเนินชีวิตสะดวกและง่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งในเรื่องของการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นทุกวันนี้จากที่เราเคยดูโทรทัศน์ที่รับสัญญาณจากเสาอากาศก็ถูกปรับเป็นแบบดิจิตอล มีแบบระบบ 3D สำหรับยุคนี้การใช้ชีวิตที่ง่าย สะดวกและรวดเร็วถือเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะ และบทความนี้จึงขอนำเสนอ Application ที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์การนำเสนองานออกแบบ 3D บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์สำหรับงาน Rendering Architecture และ Interior โปรแกรมทำงานได้ด้วยตัวเองแบบ

Read more

  โปรแกรม Artlantis เป็นซอฟต์แวร์ Rendering ภาพเสมือนจริง ที่ใช้แพร่หลายในวงการสถาปนิกมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มีจุดเด่นหลักก็คือเป็นโปรแกรม Stand Alone ที่ Import Model 3D จากทุกซอฟต์แวร์มา Rendering ต่อได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง

Read more

       มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประสาทสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง การสัมผัสการมองเห็นสิ่งใหม่ๆ ที่รู้สึกแปลกตากับสีสัน สิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นอารมณ์ให้รู้สึกประทับใจ สบาย ผ่อนคลาย มีความสุข และความทรงจำที่ดี ด้วยเหตุนี้ที่อยู่อาศัยประเภทที่มีความประสงค์จะให้ผู้อยู่อาศัยนั้นได้รับรู้ถึงความรู้สึกดังกล่าว หากหยิบยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ โรงแรมซึ่งเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวที่แสวงหาสถานที่แปลกใหม่น่าจดจำ ไม่สงสัยเลยว่าทำไมเจ้าของธุรกิจโรงแรมจึงทุ่มทุนมหาศาลเพื่อการตกแต่งโรงแรมให้สวยน่าพัก น่าจดจำและอยากกลับมาใช้บริการอีก โดยเฉพาะในส่วนของการตกแต่งภายใน

Read more

งานตกแต่งภายในหรือที่มักนิยมเรียกว่างาน Interior นั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะการวางตำแหน่งอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและในบางครั้งต้องนำเสนอกับผู้จ้างงานก็อาจมีการปรับแบบเพิ่มเติม เมื่อมีการปรับเปลี่ยน Drawing | AppliCAD Co., Ltd. งานตกแต่งภายในหรือที่มักนิยมเรียกว่างาน Interior นั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะการวางตำแหน่งอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและในบางครั้งต้องนำเสนอกับผู้จ้างงานก็อาจมีการปรับแบบเพิ่มเติม เมื่อมีการปรับเปลี่ยน Drawing สิ่งที่ตามมาคือการทำงานที่เพิ่มขึ้นคือเวลาและอาจกระทบถึงประมาณราคาที่ต้องคำนวณใหม่ ดังนั้นผู้เขียนแบบอาจต้องมีความชำนาญในการเขียน

Read more