Chat with us, powered by LiveChat

Menu

การทดสอบยานยนต์ (Automotive Testing) นั้นมีขึ้นเพื่อให้รถยนต์ที่ผลิตออกมาจำหน่ายมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ทั้งนี้หน่วยงานควบคุมทั้งในสหรัฐอเมริกา เช่น Society of Automotive Engineer (SAE) และหน่วยงาน CISPR และ ISO/IEC ของสหภาพยุโรป จึงได้กำหนดมาตรฐานการทดสอบรถยนต์ (Automotive Testing Standards)

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายโซลูชันเพื่องานออกแบบด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตระหนักถึงความสำคัญของความแม่นยำและความรวดเร็วในกระบวนการทำงานต่ออุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้ลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย GOM โซลูชันเครื่องมือวัดความละเอียดสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยมี นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) พร้อมด้วย

Read more

  เมื่อโลกที่กำลังหมุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะพบว่าคนไทยกลับปรับตัวช้ามากๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วจะหันหลังให้กับเทคโนโลยี และยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ที่เคยชินหรือเคยทำ ถ้าวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วยังนั่งทำงานเหมือนอยู่นั้น ไม่ลืมตามามองโลกที่กำลังหมุนอยู่ เราอาจจะตามไม่ทันกับระบบเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆ จนเข้ายุคที่เรียกว่า 4.0 เอาแค่ง่ายๆ ยกตัวอย่างเช่น จากการที่เรานั่งเขียนแบบ 2 มิติ ด้วย CAD ทีละด้านนั้นมันอาจทำให้เสียเวลาไม่มากก็น้อย จะดีกว่าไหมถ้าเราจะเขียนแบบ

Read more

Menu