Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Jan

29

2016

https://www.applicadthai.com/business/videos/1588

บทความนี้ผมขอหยิบเอาบทความที่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ได้เขียนลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจไว้ แล้วนำมาขยายความต่อเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับ “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกนั้นเกิดขึ้น 200 ปีที่แล้ว โดยสาระสำคัญ คือ การประดิษฐ์เครื่องจักร (ในขั้นแรกคือเครื่องจักรไอน้ำ) เพื่อทดแทนแรงงานของมนุษย์ ทำให้เกิดการสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในเมือง (mechanization) เพื่อให้คนงานจำนวนมากต้องมาทำงานร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำลายการผลิตในระดับครัวเรือน (cottage industry) เพิ่มผลผลิตและความสำคัญของภาคอุตสาหกรรม

Read more

ความท้าทายที่แท้จริงเป็นที่รู้จักกันดีว่า การสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยี FDM ในเครื่อง Fortus นั้นสามารถสั่งให้เครื่องหยุดชั่วคราว และนำวัตถุที่เป็นโลหะเข้าไปแทรกลงในส่วนของชิ้นงานได้ ซึ่งเป็นการยากที่จะยึดติดพลาสติกกับโลหะนั้น และให้เครื่องทำงานต่อในตำแหน่งที่ถูกต้องหลังจากเครื่องได้เริ่มดำเนินการต่อ ที่สำคัญคือพลาสติกกับโลหะ หลังจากที่มีการสร้างเนื้อเพิ่มขึ้นมาบริเวณผิวสัมผัสนั้นจะมีความแตกต่างทางกลและทางเคมีระหว่างโลหะและพลาสติก ที่ประชุม Stratasys ล่าสุด หนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงชิ้นงานจากเทคโนโลยี FDM ที่มีการแทรกโลหะในนั้น หนึ่งในวิศวกรของ Stratasys สังเกตเห็นว่า ส่วนของชั้นพลาสติกตรงด้านบนโลหะจะมีลักษณะเลอะเทอะ (รูปที่ 1)

Read more

Menu