Chat with us, powered by LiveChat

Menu

  การทำงานต่อเนื่องกันระหว่างโปรแกรมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เพราะงานหลายๆ อย่างจำเป็นต้องใช้โปรแกรมหลากหลายมาช่วย ไม่ว่าจะเพราะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น หรือได้งานที่ครบสมบูรณ์ การทำงานร่วมกันระหว่าง Excel และ CAD ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ในคราวนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อผู้ใช้งานต้องการไฟล์ Excel มาทำงานต่อที่ CAD จะทำได้ยังไง ยกตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม GstarCAD 1. เปิดไฟล์

Read more

ในบางครั้งการนำเสนอคู่มือต่างๆ เราอาจจะใช้โปรแกรมจำพวก Microsoft Office เช่น Word, Excel หรือ PowerPoints เข้ามาช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำ แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถที่จะทำคู่มือของเครื่องจักรโดยสามารถที่จะวัดค่า Dimension หรือหมุนไฟล์ 3D CAD ได้โดย SolidWorks Composer และในวันนี้ขอยกตัวอย่างการจัดทำในโปรแกรม Microsoft

Read more

      โปรแกรม GstarCAD สามารถเปิดไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเปิดไฟล์ที่ปกติ ไม่สามารถเปิดบน CAD ก็ยังสามารถเปิดได้ โดยคำสั่งนี้ชื่อว่า OLE Object ไปดูกันเลยดีกว่า ว่าคำสั่งนี้ยังไง 1. เลือกเมนู Insert > OLE Object… 2.

Read more

Menu