Chat with us, powered by LiveChat

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 งานสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 3 งานที่ออกแบบเพื่อเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ อาทิ แม่พิมพ์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการประกอบ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ได้เข้าร่วมออกจัดแสดงในงานครั้งด้วย โดยได้นำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนด้านการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงการผลิตชิ้นงานจริง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-23

Read more

“Automotive Manufacturing 2018” มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 งานสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 3 งานที่ออกแบบเพื่อเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ อาทิ แม่พิมพ์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการประกอบ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด

Read more