Events Mi

แอพพลิแคด และ ม.ราชภัฏสกลนคร ลงนาม MOU พัฒนางานสหกิจศึกษา

AppEvents, Events Ci, Events Mi

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเ … Read more

AppEvents, Events Mi

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้ … Read more

AppEvents, Events Mi

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 งานสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและที่ใหญ่ที่สุดใ … Read more