WHERE INNOVATION BEGINS

Article - SolidWorks, Articles

SolidWorks 2015 Inspiring Innovation

Solidwork 2015 มีฟังก์ชั่นใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานออกแบบได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถสร้างเอกสารการออกแบบการผลิตและการประกอบ ได้อย่างง่ายดายสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ ระหว่างทีมผู้ใช้งานได้ทั่วโลกและรวบรวมกระบวนการออกแบบได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลงและทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

1. NEW PRODUCT DEVELOPMENT WORKFLOWS

NEW PRODUCT DEVELOPMENT WORKFLOWS

• SolidWorks Model Based Definition (MBD) เป็นคำสั่งที่ช่วยบอกรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานในรูปแบบ 3D PMI Annotations สามารถทำเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบ eDrawing® หรือ 3D PDF

• SolidWorks Treehouse สามารถช่วยดูในส่วนของการอ้างอิงไฟล์งานต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็น Assembly ได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงาน หรือการแก้ไขงาน รวมถึงการดูภาพรวมของการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Benefits

ประหยัดเวลาในการสร้างผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่

2. INTEGRATED CAPABILITIES CONNECT DESIGN AND MANUFACTURING

INTEGRATED CAPABILITIES CONNECT DESIGN AND MANUFACTURING

• SolidWorks Inspection สามารถสร้างตารางและรายงานการตรวจสอบขนาดต่างๆ ของชิ้นงานตัวอย่าง

• SolidWorks Costing สนับสนุนการใช้ Sensor และการประมาณราคางานโครงสร้าง, ชิ้นงานพลาสติก, งาน Part, งาน Machine และ ชิ้นงานพิมพ์ 3 มิติ

• สามารถ Print ชิ้นงานด้วย 3D Printer ในรูปแบบของไฟล์ AMF และ 3MF ได้โดยตรง

• สามารถคลี่ชิ้นงานที่เป็น Surface ได้อย่างง่ายดาย

Benefits

เพิ่มความเร็วในการผลิตและลดช่องว่างในการทำงานระหว่างฝ่ายออกแบบ และฝ่ายผลิต

3. SOLIDWORKS PERFORMANCE

SOLIDWORKS PERFORMANCE

• สามารถลดขนาดของไฟล์ได้ประมาณ 50%

• การทำ Component Patterning และการ Hide / Show ในงาน Assemblies รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

• SolidWorks Simulation สนับสนุน Processor Intel ในการประมวลผลแบบ Multi-Core ที่มีการตั้งค่า Contact ของชิ้นงาน

• สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงของ Graphic ที่ต้องการในงาน Render ใน PhotoView 360 ได้อย่างง่ายดาย

• SolidWorks Enterprise PDM สามารถจัดการข้อมูล ที่มีขนาดใหญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Benefits

สามารถวิเคราะห์ ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถทำงาน Render ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. PART AND SURFACE MODELING

PART AND SURFACE MODELING

• Sketch: Line จาก Mid-Point; Rectangle ด้วย Horizontal / Vertical Construction Lines

• Spline: ปรับปรุงการใช้เส้น Spline บนพื้นผิวที่เป็น Surface และสามารถ Convert เส้น Style Spline เป็นเส้น Spline ได้อย่างง่ายดาย

• Pattern: ปรับปรุงการใช้คำสั่ง Fill, Linear และ Variable Pattern ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• ปรับปรุงการใช้คำสั่งในกลุ่ม Advanced geometry: Asymmetric Fillets; Split Surfaces;

• Sketch Plane และ Normal to View เพื่อใช้งานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

Benefits

สามารถสร้างเส้น Sketch ที่มีความซับซ้อนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และยังสามารถทำงานบนชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

5. ASSEMBLIES

ASSEMBLIES

• สามารถ Mate ชิ้นงานให้อยู่ตรงกลาง ระหว่างกันโดยอ้างอิงจาก ผิวของชิ้นงานได้สนับสนุน การเลือกผิวของชิ้นงานรูปร่างที่ต่างกัน ในการใช้คำสั่ง Width Mate ได้อย่างง่าย

• Routingสามารถทำการเดินท่อ สี่เหลี่ยม เช่น งาน HVAC Ducts, Cable Trays และงาน Chutes ได้อย่างง่ายดาย

• สามารถจำลองการทำงานของโรลเลอร์งานโซ่ ในรูปแบบต่างๆ โดยการใช้คำสั่ง Chain Component Pattern ได้อย่างง่ายดาย

• Exploded View:สนันสนุนการทำในรูปแบบเชิงมุมและเชิงเส้น ตามแนวแกน ที่ต้องการได้โดยการลากชิ้นงาน ไปยังตำแหน่งตามที่ต้องการ

Benefits

การทำงานบน Assembly มีความรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้น

6. DRAWING IMPROVEMENTS

DRAWING IMPROVEMENTS

• ติดตามมุมมองชิ้นงานโดยอัตโนมัติด้วยชุดคำสั่ง Drawing Sheet Zone Annotations

• พบกับรูปแบบใหม่ของการสร้างตารางใน Drawing

• ปรับปรุงการบอกขนาดเชิงมุมใน Drawing ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Benefits

ควบคุม ค้นหา และติดตามมุมมองของชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว

7. DESIGN SIMULATION

DESIGN SIMULATION

• เพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ด้วยการวิเคราะห์แบบ Combined Load

• สามารถดูผลของการวิเคราะห์แบบ Non linear ได้ตลอดเวลา โดยสามารถแก้ไขงานได้ จากผลที่แสดงอยู่ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องรอให้ Run เสร็จ

• Rotating Mesh สำหรับการวิเคราะห์การไหลที่ผ่านวัตถุหมุน เพิ่มความสมจริงยิ่งขึ้น

• ยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วย Up-Front Venting Analysis

Benefits

จำลองชิ้นงานด้วยตัวแปรที่เหมือนจริง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของงานออกแบบ

8. ELECTRICAL DESIGN

ELECTRICAL DESIGN

• สามารถสร้าง Dynamic Connector ได้อย่างง่ายดาย

• กำหนดสิทธิ์การทำงานได้อย่างรวดเร็ว

• ตรวจสอบความผิดพลาดในโหมด 3D ได้โดยอัตโนมัติ

• สามารถจัดการสมการและตัวแปรต่างๆ ที่ซับซ้อนได้อย่างหลากหลาย

Benefits

เพิ่มความรวดเร็วในการออกแบบระบบไฟฟ้าได้อย่างน่าทึ่ง

9. USER EXPERIENCE

USER EXPERIENCE

• แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นงานให้ User ได้ทราบโดยทันทีแบบ Dynamic

• สามารถสร้าง Selection Set เก็บไว้ใช้งานได้ อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดกับงานวิเคราะห์ได้อีกด้วย

• หมดปัญหาการประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ด้วยคำสั่ง Isolate ซึ่งจะช่วยให้งานประกอบเป็นเรื่องง่าย

• แสดงภาพชิ้นงานทันทีที่คลิกชื่อชิ้นงานใน Feature Manager Design Treeโดยที่ไม่ต้องใช้คำสั่ง Show

Benefits

ทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและมีความเข้าใจงานมากขึ้นด้วยชุดคำสั่งใหม่ๆ ที่ง่ายกว่าเดิม

10. EXPANDED COMMUNICATION AND COLLABORATION

 EXPANDED COMMUNICATION AND COLLABORATION

• PDM Web2 สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายทุกที่ ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์พกพา

• eDrawings ที่รองรับอุปกรณ์พกพาหน้าจอสัมผัส ช่วยให้คุณควบคุมและประสานงานได้ตลอดเวลา

• MySolidWorks ที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ SolidWorks

• แชร์และเปิดงานได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วด้วย DraftSight® และ eDrawings

Benefits

เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบด้วยระบบการแชร์ข้อมูลที่ทันสมัย

       สำหรับ Solidwork 2015 ได้มีการพัฒนาฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรง ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบ การประกอบชิ้นงาน การออกแบบงานระบบไฟฟ้า การทำภาพเสมือนจริง ตลอดจนงานวิเคราะห์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้ขนาดของไฟล์งานลดลงถึง 50%

BY… SolidWorls Support


Photo of author
WRITTEN BY

admin