Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article – SolidWorks Plastics

SolidWorks Plastics เป็น Software Finite Element ที่ไว้สำหรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยปัจจุบันเราก็จะพบว่าพลาสติกถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างมากมาย ซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะมีความหลากหลายและซับซ้อนในการออกแบบ ซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้น SolidWorks Plastics จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดต้นทุนการผลิต เพราะตัวโปรแกรมจะเข้าไปแก้ไขปัญหาตั้งแต่เรื่องการออกแบบชิ้นส่วนพลาสติกไป จนถึงกระบวนการฉีด เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์และสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวด เร็ว รูปที่1

Read more

ถ้า นึกถึงพลาสติก หลายๆ ท่าน อาจนึกถึงสิ่งใกล้ๆ ตัว เช่น เคสโน้ตบุ๊ค เม้าส์ ชิ้นส่วนในรถยนต์ ของเล่น เครื่องใช้ไม้สอยในบ้าน หรือเคสโทรศัพท์ที่เราถือกันอยู่ทุกวัน พลาสติกมีอยู่รอบตัวเรา ได้ใช้ได้สัมผัสอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา หากแต่ เกรด คุณภาพ และชนิดของพลาสติก มีมากมายหลากหลายนับไม่ถ้วนสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

Read more

Menu