Chat with us, powered by LiveChat

Article – SolidCAM

บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการดำเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องจักร CNC ควบคู่ไปกับโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักร ให้กัดไปในทิศทางหรือรูปแบบที่ต้องการ ปัจจุบันในท้องตลาดก็มีโปรแกรมประเภทนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ และเราจะเลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์และเกิดผลประโยชน์กับบริษัทหรือองค์กรมากที่สุด เลือกอย่างไรให้โปรแกรมสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้  วันนี้ผู้เขียนจะขอนำเสนอทางเลือกสำหรับ AppliCAD ให้กับทุกท่านกันครับ SolidCAM เป็นโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางด้านงานผลิตที่ช่วยให้เราทำการเขียน โปรแกรมซีเอ็นซีสำหรับการตัดเฉือนโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญอย่างยิ่งในงานกัด งานกลึงและการทำงานแบบลูกผสมรวมกันของทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ตามประเภทฟังก์ชันของเครื่องจักรที่มี เริ่มจาก 2.5 แกน จนถึงหลายๆ

Read more

ทำไมต้องเลือกใช้งานโปรแกรม SOLIDCAM ช่วยทำโปรแกรมขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับเครื่องจักร ซีเอ็นซี ของเรา “Why choose SOLIDCAM” เป็นคำถามที่พบได้บ่อยๆ สำหรับนักอุตสาหกรรมที่ต้องใช้โปรแกรมช่วยในการผลิตด้วยเครื่องจักร ซีเอ็นซี แนวทางการตัดสินใจเลือกซื้อ, เลือกใช้งาน, เลือกสินค้าและบริการต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรานั้นสามารถพบเจอได้บ่อยๆ ทีมงานได้เลือกความสามารถของโปรแกรมที่ช่วยทำงานและเป็นประโยชน์ ช่วยในการทำงานที่ใช้เป็นประจำมาแนะนำให้กับทุกๆ ท่าน เริ่มจากตัวอย่างจากข้อความในภาพ  

Read more

  อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมตามความต้องการของผู้บริโภค โดยอุตสาหกรรมนี้มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของวงจรการผลิต และในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่ใช้เครื่องจักร CNC Milling ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และงานผลิตชิ้นส่วน ส่วนใหญ่จะเป็นงาน ผลิตแบบ 2D Milling หรือ 2.5D Milling กับเครื่องจักร

Read more

ไอแมช ชีนนิ่ง ทำในสิ่งที่น่าตื่นตา ตื่นใจให้เห็นอย่างง่ายๆ SolidCAM iMachining เป็นโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางด้านงานผลิต (CAD/CAM) ที่ช่วยให้เรา เขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสำหรับเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC Machine) เพื่อการตัดเฉื่ยนโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานกัด ,งานกลึง และเครื่องจักรประยุกต์ชั้นสูงได้ โปรแกรม SolidCAM ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะใช้งานตามประเภทฟังก์ชั่นของเครื่องจักรที่มีได้ โดยเริ่มจาก 2.5

Read more

ในปัจจุบันเทคโนโลยีของเครื่อง CNC Milling มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในด้านต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถต

การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้เกิดขึ้นในสภาวะสูญญากาศ แต่กลับมีนัยสำคัญกับกระบวนการผลิตเสมอ ในความเป็นจริงการออกแบบสามมิตินั้นมีศักยภาพมาก ยิ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์สักชิ้นให้ออกมามีรูปลักษณ์ที่ดูดี ส่งเสริมกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้ประโยชน์จากการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ ต่างๆในกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยคุณลดต้นทุน อีกทั้งยังทำให้ผลผลิตออกมาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น กระบวนการเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยทำให้บริษัทของคุณมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นกว่า คู่แข่งเลยที่เดียว Design and manufacturing go hand in hand        ถ้าคุณต้องการมีความโดดเด่นในตลาดโลก

Read more

iMachining โมดูล โดย SolidCAM SolidCAM เป็นโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางด้านงานผลิตที่ช่วยให้เราทำการเขียน โปรแกรมซีเอ็นซีสำหรับการตัดเฉือนโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญอย่างยิ่งในงานกัด งานกลึงและการทำงานแบบลูกผสมรวมกันของทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน ผู้ใช้งาน SolidCAM สามารถเลือกใช้ตามประเภทฟังก์ชันของเครื่องจักรที่มี เริ่มจาก 2.5 แกน จนถึงหลายๆแกนรวมเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการผลิตที่มีเพิ่มมากขึ้น และในตอนนี้ทางโปรแกรม SolidCAM ได้พัฒนาฟังก์ชั่นโมดูล

Read more

การประสบความสำเร็จในการออกแบบงานเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ Packaging Machinery ในปัจจุบัน ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรมสูง และออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่ง Software SolidWorks เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการออกแบบได้รวดเร็ว และช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างการออกแบบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี   Introduction วันนี้อุตสาหกรรมเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ได้นำความสามารถ ทางวิศวกรรมมาพัฒนา ผู้ผลิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาชนะบรรจุภัณฑ์ในรูปทรงใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้ามากขึ้น โดยบริษัทที่ทำเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ได้เพิ่มการผลิตออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ในการดำรงชีวิต

Read more

ความสามารถเด่นของโปรแกรม SolidCAM Modules Turning การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชิ้นงาน 3 มิติ CAM-Part จะเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องแก้ไขหรือสร้างใหม่ และจะได้ G-Code และ Tool Path สำหรับชิ้นงานใหม่ โดยไม่ต้องกำหนดค่าใดๆ ใหม่เลย ซึ่งตามรูปภาพจะชื่อคำสั่ง Synchronize / Check Synchronization

Read more

เนื่อง ด้วยในทุกวันนี้การจ้าง ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่ส่งไปยังผู้รับช่วงการผลิต นั้นจะได้พบกับงานออกแบบที่น่าแปลกใจในรูปแบบต่างๆ และงานออกแบบที่ปรับเปลี่ยนบ่อยๆ นั้นเอง ทำให้ทางผู้ออกแบบเองนั้นก็มีแนวโน้มที่จะมองหา เครื่องจักรมาทำการผลิตชิ้นงานเอง หรือทำขึ้นรูปชิ้นงานในโมเดลแรก ด้วยโปรแกรมออกแบบที่เป็น CAD ยอดนิยมกันอย่างมากที่รู้จักกันดี คือ โปรแกรม SolidWorks นั้นสามารถต่อยอดงานในการทำงานผลิต กับเครื่องจักร CNC ได้ด้วย

Read more