Chat with us, powered by LiveChat

SolidCAM for Industry 4.0

Jul

1

2016

SolidCAM for Industry 4.0

INDUSTRY_1

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการอุตสาหกรรมกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง นับตั้งแต่การกำเนิดขึ้นของเครื่องจักรไอน้ำในศตวรรษที่ 18 ที่โลกได้รู้จักคำว่าอุตสาหกรรม มาจนถึงปัจจุบันที่ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ เมื่อมีการบูรณาการเทคโนโลยี และองค์ความรู้สาขาต่างๆ มาต่อยอดให้กับอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 ประกอบกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีความหลากหลายขึ้น ในขณะที่จำนวนผลิตต่อล็อตมีแนวโน้มน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้นระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะต้องมีความยืดหยุ่นอย่างสูง ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องได้รับการควบคุมจากอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Sensors) เพื่อให้มันสามารถทำการรับรู้ การวิเคราะห์ และการกำหนดรูปแบบการทำงานได้ด้วยตัวเอง

ซอฟต์แวร์ SolidCAM สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ได้มีการรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ระบบฐานข้อมูล (Database) ที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยทำให้การสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักรเข้าด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยีที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้จะทำให้ระบบการผลิตเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อประสิทธิภาพของการผลิต และการตอบสนองเครื่องจักรกล (Efficiency) จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก  ประกอบด้วย เวลาในการผลิตน้อยลง (Down Time) เครื่องมือตัดใช้งานเต็มประสิทธิภาพเต็มราคา (Full Performance & Cost)

SolidCAM_03

ทั้งในด้านการทำงานด้วยตนเอง ความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขการผลิต (Cutting Condition) ความสามารถในการมอนิเตอร์ตัวเอง และการพยากรณ์จะทำให้สมาร์ทแมชชีนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการผลิตโดยการได้รับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล (IMachine Database & Material Database)

 

SolidCAM_04

ทำให้มันสามารถปรับเงื่อนไขการทำงาน (Machining Envelopment) เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งข้อมูลสุขภาพของเครื่องจักรจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนการผลิต และประเมินศักยภาพโดยรวมของระบบการผลิต รวมทั้งทำให้ฝ่ายซ่อมบำรุงสามารถปรับแผนการบำรุงรักษาและกำหนดรอบของการบำรุงรักษาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มเวลา Uptime ให้ได้สูงสุด หากเราพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของโรงงานการผลิตในปัจจุบัน เช่น กรณีมีเครื่องจักรที่กำลังจะหมดอายุ การใช้งานที่ทำให้เกิด Downtime หรือต้องการการบำรุงรักษามากเกินไป ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ประกอบการอาจต้องพิจารณาทางเลือกว่าจะทำการฟื้นฟูเครื่องจักรใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ (Maintenance, Reuse, Recycle, Reduce) สำหรับเครื่องจักรกลก็สามารถนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานการบำรุงรักษา (PM : Preventive Maintenances) อันส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่อง และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ซอฟต์แวร์ SolidCAM ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองสภาวะการทำงานของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นจริงโดยการควบคุมพารามิเตอร์ที่จำเป็นอันจะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องจักร ในขณะทำการปฏิบัติงานลดปัญหาที่เกิดจากช่างผู้ควบคุมเครื่องที่ขาดประสบการณ์ ในการปรับแต่งเงื่อนไขในการตัดเฉือน (Cutting Condition) อันจะส่งผลให้กระบวนการผลิตเกิดการสูญเสีย 7 ประการ (7 West)

toyota-production-system-22-638

ปัจจุบันภาคธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นในส่วนอุตสาหกรรมการผลิต ลักษณะของผลิตภัณฑ์ถูกกำหนดด้วยความต้องการของลูกค้าที่ประกอบไปด้วย 1.ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 2.ตามปริมาณที่ต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง 3.ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 4.ราคาไม่แพง 5.มีการส่งมอบที่รวดเร็ว เป็นอันที่แน่นอนสำหรับกระบวนการการผลิต จึงมีความจำเป็นที่ต้องตอบสนองจากความต้องการ (Flexible Production) ของลูกค้าซอฟต์แวร์ SolidCAM ได้มีการพัฒนาทั้งในส่วนของการควบคุม (User Interface) ที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจเรียงลำดับขั้นการใช้ได้ต่อเนื่อง ลดขั้นตอนการกำหนดข้อมูลที่ไม่จำเป็นผู้ใช้สามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะงานนั้นๆ ไว้ในรูปแบบเทมเพลท (KM: Knowledge Management) ซึ่งช่วยในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้มากขึ้น (Loss Over Production, Loss Inventory, Loss Waiting, Loss Motion, Loss Transportation, Loss Rework, Loss Over Processing)

ความต้องการของลูกค้า

INDUSTRY_3
09f15cb

 

09d28fc48ac43bd21abd2f45aae19ad5

 

02

บทความ : อาจารย์มนูญ เหล็กไหล

  • 66
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...