Tech Review

Tech Review

Microsoft Paint 3D มากกว่า 30 ปี ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกของโปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมเขียนรูปที่ติดตั้ … Read more

Tech Review

หลายท่านคงได้ทราบผลการแข่งโกะ (หมากล้อม) ระหว่าง AlphaGO กับ Lee Sedol ทำให้ขึ้นมาเป็นอันดับสองของโล … Read more

Tech Review

       เมื่อวันที่ 19 September 2015 เซิร์ฟเวอร์ของ Amazon ที่เวอร์จิเนียล่ม เลยส่งผลกระทบให้กับเว็บ … Read more