Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ArchiCAD 21 ได้ออก Feature ตัวใหม่ล่าสุดออกมา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพตัวโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัวเวอร์ชันล่าสุดได้มีแนวคิดในการทำงานว่า “STEP UP YOUR BIM” โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการทำงานต่างๆ ภายในโปรแกรมที่ง่ายขึ้น โดยในส่วนของ ArchiCAD 21 ในเวอร์ชันล่าสุดมี Feature ตัวใหม่เป็นที่น่าสนใจ

Read more

Menu