Chat with us, powered by LiveChat

Menu

บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Industrial Transformation 4.0” เพื่อเปิดมุมมองขององค์กร ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับอนาคตของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบ 3 มิติ อัปเดตนวัตกรรมด้านการออกแบบ พร้อมทั้งสะท้อนมุมมองขององค์กร ที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่สอดคล้องกับอนาคตของภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม [...]

Menu