My logo

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ผู้จัดจำหน่ายโซลูชั่น ด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทาง APP ได้จัดงาน AppliCAD’s 3DExperience SOLIDWORKS Day 2022 ขึ้น ซึ่งเป็น Virtual Event อย่างเต็มรูปแบบ ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของบริษัทสู่การให้บริการที่ครบวงจรและเป็นมืออาขีพ ซึ่งเราเรียกว่า AppliCAD [...]
แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ "AppliCAD SME Smart Data" ยกระดับธุรกิจ SME ไทย ด้วยระบบ ERP ชื่อโครงการ : "AppliCAD SME Smart Data" ยกระดับธุรกิจ SME ไทย ด้วยระบบ ERP ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ : 3 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ Implement และ Training เสร็จเรียบร้อยแล้ว) วัตถุประสงค์ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยร่วมใช้ ERP ของแอพพลิแคด สร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการไทย ในการจัดการข้อมูลผ่านระบบ Cloud พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่การดำเนินธุรกิจในยุค Big Data [...]

แอพพลิแคดจัดงานสัมมนาให้คุณเข้าถึงเทคโนโลยีของ Software ที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร เป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน และมีความสามารถในการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา มั่นใจได้ว่าไฟล์ของท่านจะปลอดภัยจากการจัดการผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ Software ERP และ EPDM ก็เป็น Software ที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้