Chat with us, powered by LiveChat

หนึ่งในคำถามที่พบมากที่สุด และคำตอบนั้นจะต้องทำให้คุณประหลาดใจมากแน่ๆ  สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาคำตอบเกี่ยวกับข้อตกลงการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ ( Software License Agreement ) หรือที่เราเรียกกันว่า The terms of use or EULA ซึ่งข้อตกลงนี้นั้นเกี่ยวกับการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ของ Adobe และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 28

Read more