Chat with us, powered by LiveChat

Menu

หมดปัญหางงว่าเอกสารไหนเก่า-ใหม่ อันไหนต่างกันยังไง ด้วยเครื่องมือใหม่เอี่ยมที่ช่วยให้คุณไม่งงอีกต่อไป Compare PDF File ยอมรับเถอะว่าเอกสารส่วนใหญ่มักจะถูกแก้ไขไปมา และยิ่งไปกว่านั้นมักจะถูกส่งต่อและแก้ไขโดยคนหลายๆคน ลองคิดดูสิว่าหากคุณมีไฟล์เอกสารชื่อเดียวกันอยู่หลากหลายอัน บางทีความสับสนอาจจะเกิดขึ้นได้แน่นอนว่า ตกลงอันไหนล่าสุด อันไหนคืออันที่ถูกต้อง เพราะบางทีจะไปดูจากวันที่แก้ไขไฟล์อย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องเสมอไป  ซึ่งวันนี้จะมาแนะนำถึงเครื่องมือที่เรียกว่า Compare Files   ซึ่งการใช้งาน Compare File

Read more

Menu