Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ขอใบเสนอราคา#button-511316216 {background-color: #dd3333!important;} ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี#button-880677311 {background-color: #dd3333!important;} การที่จะพัฒนาระบบการใช้ BIM ให้ประสบผลสำเร็จเเละเต็มประสิทธิ์ภาพก็ไม่ใช่แค่เอาโปรแกรมที่เป็น BIM เข้ามา เเล้วส่งบุคลากรที่จะต้องใช้ไปฝึกอบรมวิธีการใช้แค่นั้น...จบ...มันไม่ใช่!! กระบวนการนี้มันต้องมีการวางแผนมาอย่างดี มีความอดทน มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการเอาชนะความกลัวของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่างหาก ในบทความนี้ก็ไม่ได้มีสูตรลับ หรือทางลัดอะไรที่จะทำการใช้ BIM ในองค์กรของท่านเห็นผลทันตาเหมือนสรรพคุณของครีมที่ขายกันบนโลกออนไลน์หรอกค่ะ [...]

Menu