Chat with us, powered by LiveChat

Menu

การเขียนแบบในปัจจุบันได้จำแนกออกเป็นหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับงานวิศวกรรมแต่ละแขนง โดยจุดประสงค์หลักของการทำแบบหรือผลิตแบบ นั้นคือความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ทำงานหรือผู้จ้าง ซึ่งจุดนี้หากต้องการความเข้าใจที่ตรงกันมากที่สุดแน่นอนว่าแบบต้องชัดเจนในรายละเอียด อ่านแล้วนำไปสั่งงานได้ทันที ผู้เขียนต้องเข้าใจในระดับหนึ่งจึงจะสามารถผลิตแบบที่ถูกต้องได้ ซอฟต์แวร์แคดในปัจจุบันคือพื้นฐานสำหรับการทำงานก่อสร้างหรือสถาปัตย์ แม้จะมีซอฟต์แวร์สามมิติเข้ามาช่วยแต่รายละเอียดบางจุด ซอฟต์แวร์สองมิติก็ยังคงเป็นคำตอบ ผู้เขียนแคดนอกจากต้องมีความชำนาญในการใช้แคดแล้ว ถ้าเก็บความเข้าใจในรายละเอียด เช่น มีบล็อคที่รวบรวมไว้ มีแบบงานบันได, หลังคาตุนไว้เยอะๆ อาจช่วยให้งานไหลลื่น เพราะไม่ต้องทำการสร้างซ้ำแล้ว ซ้ำอีก แต่ผู้เขียนแคดหรือดร๊าฟแมนในปัจจุบันค่อนข้างหายาก

Read more

Menu