Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Articles

ARCHICAD 23 ได้มีการพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ เสา, คาน ให้มีลูกเล่นมากขึ้น รวมถึงเพิ่มเครื่องมือใหม่เข้ามา คือ Opening Tool ทำให้เราเจาะช่องได้ง่าย ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับวิศวกรที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สมบูรณ์ขึ้น Beam Column เสาและคาน มีการยกเครื่องใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

Read more

  มาถึง EP.4 กันแล้วนะครับ สำหรับการสร้างเครื่อง CNC ด้วยตัวเอง ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นแนวความคิดว่าถ้าเราต้องการสร้าง CNC เองนั้นต้องทำอย่างไร การเตรียมตัว ออกแบบ 3 มิติ (SOLIDWORKS) จนมาถึงการวิเคราะห์ (SOLIDWORKS Simulation) ตามมาชมกันครับ ว่าการวิเคราะห์ส่วนสำคัญในการสร้าง

Read more

Ganit Goldstein ร่วมมือกับ Stratasys ออกคอลเลคชั่นใหม่ เครื่องประดับและรองเท้าพิมพ์ 3 มิติ เมื่อพูดถึงเรื่องงานการออกแบบชิ้นงานต้นแบบ ไม่ว่าจะอุสาหกรรมแบบไหนก็ตาม นักออกแบบ หรือ ดีไซด์เนอร์ ส่วนใหญ่ ล้วนแต่ต้องการที่จะได้แบบหรือชิ้นงานที่ตนเองได้ออกแบบไว้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการทำต้นแบบแล้วสามารถได้ชิ้นงานออกมาเร็วที่สุดและมีลักษณะรูปร่าง วัสดุ สี ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามที่นักออกแบบต้องการ

Read more

Primavera ช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์สถานะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ Tracking ในโปรแกรม Primavera การติดตามที่ช่วยในการกำหนดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถวิเคราะห์ทรัพยากรสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลโครงการในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ผ่าน Tracking จะทำให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดยิ่งขึ้น เพราะเนื่องจากโครงการมีความก้าวหน้าไปบ้างแล้ว การเลือกดูข้อมูลและวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลด้านราคา (Cost) และข้อมูลด้านจำนวนชั่วโมงการทำงาน (Unit) ข้อมูลด้านราคา (Cost) โดยแสดงถึงข้อมูลราคาที่วางแผนไว้เปรียบเทียบข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ทำให้สามารถรู้ได้ว่ายังมีงบประมาณเหลือใช้กับกิจกรรมนี้หรือไม่  

Read more

ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรให้ความสนใจกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันต่อโลกดิจิทัล 4.0 การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในองค์กร โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการนำสินค้าออกสู่ตลาด ซึ่งแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งองค์กรเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย เนื่องจากแต่ละแผนกในองค์กรมีการทำงานที่เฉพาะตัว ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน เริ่มจากแผนกจัดซื้อ ออกแบบ การวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงการผลิตระหว่างโรงงานผลิตอีกด้วย ในบางองค์กรยังใช้การปิดประกาศโดยใช้กระดาษตามบอร์ด เพื่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ไปยังพนักงาน การปิดประกาศโดยใช้บอร์ดนี้เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวที่ไม่ส่งถึงเฉพาะตัวบุคคล อาจทำให้เกิดปัญหาความไม่ทั่วถึงของการสื่อสาร

Read more

MEP Modeler โปรแกรมเสริมบน ARCHICAD เหมาะสำหรับวิศวกรเพื่อออกแบบงานระบบ ประปา และ HVAC ในอาคาร โดยสร้างเป็นแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อช่วยให้การออกแบบมีความถูกต้อง ทั้งในเรื่องของตำแหน่ง และระดับของอุปกรณ์ต่างๆ ที่วางตัวในแนวอาคาร เช่น ท่อแอร์ ท่อน้ำดี น้ำทิ้ง เมื่อผู้ออกแบบ

Read more

ตอนที่แล้วเราสร้าง Motor Mount ค้างกันไว้ รอบนี้มาต่อกันเลยครับ เมื่อเราได้ Mount Part แล้วขั้นตอนต่อไปก็นำไปประกอบกับมอเตอร์ครับ ในส่วนนี้เราต้องใช้โหมด Assembly เข้ามาช่วยในการสร้างงาน อธิบายเพิ่มหน่อยเกี่ยวกับโหมดต่างๆ ใน SOLIDWORKS PART : ใช้ในการสร้าง Part จะเป็น Single [...]

เส้นใยคาร์บอน (คาร์บอนไฟเบอร์ : Carbon Fiber) หรือไฟเบอร์แกรไฟต์ แกรไฟต์คาร์บอน หรือ CF เป็นวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอย่างน้อยร้อยละ 90 มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์หลายอย่าง เช่น มีความแข็งแรงสูง ต้านทานแรงดึงสูง น้ำหนักเบา ทนต่อสารเคมีสูง ทนต่ออุณหภูมิสูง และอัตราการขยายตัวต่อความร้อนต่ำ เส้นใยคาร์บอนมักจะใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ

Read more

เครื่องมือในการจัดการ วางแผน ในการซ่อมแซมบำรุง  สำหรับฟังก์ชั่นการวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้านั้นสามารถกำหนดวางแผนรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำ เช่น การซ่อมบำรุง รีโนเวท ปรับปรุง ทำความสะอาดพื้นที่ การตรวจเช็คลิฟท์ประจำปี ตารางการทำความสะอาด ตารางปิดเครื่องจักรต่างๆ เพื่อตรวจสอบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการกำหนดงบประมาณ การวิเคราะห์ว่าวันและเวลาไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินการซ่อมบำรุง การแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าถึงแผนการบำรุงรักษา และยังช่วยให้สามารถติดตามลำดับการดำเนินการทั้งหมดได้จากระบบเดียวกันว่ากิจกรรมใดอยู่ในขั้นตอนใด กิจกรรมไหนทับซ้อนกัน และสามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

Read more

วงจรการบริหารโครงการ คือ การแสดงขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์ของขั้นตอนในการบริหารโครงตั้งเริ่มต้น – เสร็จสิ้นโครงการ ทำให้มองเห็นภาพรวมของโครงการ โดยองค์ประกอบมี 5 ขั้นตอน กระบวนการริเริ่มโครงการ (Initiating Process) กระบวนการวางแผนโครงการ (Planning Process) กระบวนการปฏิบัติโครงการ (Executing Process) กระบวนการควบคุมและติดตามโครงการ (Monitoring

Read more

Menu