Chat with us, powered by LiveChat

Article – SolidWorks Simulation

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล Design Clinic Project ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้อาจารย์ถูกขอให้ช่วยเขียนบทความเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของหน่วยวิจัย Design Clinic ซึ่งก็คือหัวเรื่อง “รู้ก่อนผลิตงานจริง” อย่าว่าแต่พูดถึงการผลิตเลย ไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆ

Read more

แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวกระโดดไปมากแค่ไหน ผู้ซื้อจะต้องการทั้งความแรงควบคู่ไปกับความสวยงามเพียงใด การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังต้องคำนึงถึงหลักสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็ คือ ระบบการระบายความร้อนที่ดี เพราะการรักษาระดับอุณหภูมิให้เหมาะสม จะทำให้เราสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานนานขึ้นด้วย ซึ่งถ้าอุปกรณ์ในเครื่องมีอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้เกิดความเสียหายจนกระทั่งอาจใช้งานไม่ได้ รูปที่ 1 ภาพคอมพิวเตอร์จาก https://grabcad.com/ รูปที่ 1 ด้านบนจากจะเห็นว่าสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในการระบายความร้อนก็ คือ พัดลมนั่นเอง ทั้งในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์และในส่วนของบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงอย่างชิ้นส่วนซีพียูเอง ต้องอาศัยพัดลมมาช่วยในการระบายความร้อนด้วยเช่นเดียวกัน

Read more

SOLIDWORKS SIMULATION SOLUTION SOLIDWORKS Simulation Solutions คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ชิ้นงานที่ถูกออกแบบมาด้วย 3D CAD เพื่อการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงาน ทดสอบชิ้นงาน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จะทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดของการออกแบบ ก่อนการนำมาผลิตจริง ทำให้สามารถลดต้นทุนทั้งในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่าย ในกระบวนการผลิตสินค้าได้ SOLIDWORKS Simulation Solutions

Read more

  การออกแบบเครื่องจักรและระบบ Automation นั้นอาจจะง่ายถ้ามีขั้นตอนการทำงานไม่ซับซ้อนหรือมีจำนวนชิ้นงานในระบบไม่มากนัก  แต่ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกลไกมีจำนวนมากขึ้น  และคำถามยอดฮิตที่จะตามมาในการออกแบบระบบก็คือจะต้องใช้มอเตอร์กำลังกี่วัตต์ดี, ชิ้นส่วนที่ออกแบบมาจะทำงานได้จริงหรือไม่, รอบ Maintenance คือเมื่อไร ฯลฯ  ซึ่งการคำนวณหาคำตอบในแต่ละเรื่องย่อมต้องใช้เวลา  ยิ่งถ้าเราคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น แรงเสียดทานที่ข้อต่อ  น้ำหนักชิ้นงาน  การทดแรงในสายพานหรือเฟือง เป็นต้น  ยิ่งทำให้การคำนวณด้วยมือและสูตรยากยิ่งขึ้น 

Read more

ปฏิเสธ ไม่ได้เลยว่าวิวัฒนาการในการออกแบบในปัจจุบันมีความทันสมัยมาก เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกผลิตออกมามีรูปลักษณ์ที่น่าหยิบใช้และมีความสวยงาม นอกจากรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่แล้ว วัสดุที่ถูกนำมาผลิตนั้นก็มีหลากหลายด้วยเช่นกัน ในการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นจำเป็นต้องศึกษา หรือพิจารณาจากคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ ให้ตรงกับงานที่จะออกแบบ หรือการนำวัสดุต่างๆ ที่มีความสามารถในแต่ละด้านมาพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้ งานมากที่สุด ซึ่งการที่จะทราบถึงความเหมาะสมกับการใช้งานได้นั้น อาจจะต้องมีการวิเคราะห์จากโปรแกรมหรือการทดสอบชิ้นงานจริงจากศูนย์ทดสอบ ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าถึง โดยเฉพาะกับการทดสอบหรือวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม ซึ่งโปรแกรม SolidWorks Simulation เป็นทางเลือกที่นิยมใช้กันมากที่สุด

Read more

ในปี คศ. 1954 มีความเสียหายเกิดขึ้น 2 ตำแหน่งกับเครื่องบินเจ็ตของ Havilland Comet โดยถูกระบุว่าเป็นผลของ “ความล้าของโลหะ” (Metal Fatigue) ในช่วงนั้นคำๆ นี้ถูกนำเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับและในที่สาธารณะต่างๆ อยู่เป็นเวลานาน ในเครื่องบินมีห้องโดยสารที่ต้องรับแรงดัน มีหน้าต่าง 4 เหลี่ยมที่ถูกแรงดันซ้ำๆ ที่เกิดจากการบินขึ้นในแต่ละเที่ยว

Read more

ฟังก์ชั่น Porous Media เป็นคำสั่งหนึ่งใน SolidWorks Flow Simulation ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีรูพรุน เนื่องจากการวิเคราะห์ Flow Simulation จำเป็นต้องสร้าง Mesh ที่ชิ้นงาน ถ้าหากชิ้นงานมีรูเล็กๆ อยู่มากมาย การสร้าง Mesh ที่ดีจะต้องมีขนาดเล็กกว่ารูพรุนนั้นๆ จึงจะได้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ

Read more

การวิเคราะห์การเสียหาย (Failure Analysis) การสืบสวนการเสียหาย (Failure Investigation) …….Sherlock Holmes แห่งงานวิศวกรรม……. รองศาสตราจารย์ ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล Design Clinic Project ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more

       ในภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายผู้ผลิตอย่างทุกวันนี้ การออกแบบและการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ หลายบริษัทใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ๆ นี้โดยการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้วย SolidWorks Simulation มาช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาสามารถประเมินผลงานการออกแบบได้ก่อนการผลิตจริง มาลองดูว่า SolidWorks Simulation มีบทบาทอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ 1. การสามารถให้คำปรึกษาด้านงานวิเคราะห์ได้ จะช่วยขยายโอกาสให้เพิ่มมากขึ้น เราอยู่ในโลกของความเชี่ยวชาญที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้ผลิตทุกรายต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ คุณภาพต้องสูงขึ้น ออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่งและประสบความสำเร็จภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยาก

Read more

มารู้จักเครื่องมือ เครื่องจักรงานก่อสร้าง ถ้าหากเดินทางผ่านสถานที่ ๆ มีการก่อสร้างเราจะสังเกตได้ง่าย เพราะจะเห็นหอคอยสูง ๆ มีแขนและสายสลิง เรียกว่า เครน ตั้งอยู่ที่ลานที่ก่อสร้างอาคาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารสูงเราลองมาทำความรู้จักกับเครื่องมือ เครื่องจักรใน สถานที่ก่อสร้าง หรือไซด์งานกันพอสังเขป Tower crane ทาวเวอร์เครน คือ เครื่องจักรที่ใช้ยกของหนักในแนวดิ่ง

Read more