Chat with us, powered by LiveChat

Article – SolidWorks Simulation

ทำความรู้จักกับ CFD CFD ย่อมาจาก Computational Fluid Dynamics เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษางานที่มีการหมุน เช่น ปั๊ม, พัดลม, ไดร์เป่าผม เป็นต้น วิศวกรจำเป็นต้องวิเคราะห์และเข้าใจถึงพฤติกรรมของชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีผลต่อการไหล เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างของใบพัดของพัดลม ที่ลักษณะการบิดแตกต่างไปในแต่ละแบบ

Read more

ความ ร้อนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการออกแบบ ในบทความนี้เราจะมาดูกันถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน ได้แก่ นำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี รวมถึงงานที่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากโปรแกรม SolidWorks ทำความรู้จักการการวิเคราะห์ความร้อน เพื่อลดระยะเวลาและเงินทุนสำหรับการพัฒนาชิ้นงานของเรา เราลองมาดูขั้นตอนการพัฒนารูปภาพที่ 1 รูปที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการออกแบบเดิมกับขั้นตอนที่มีการวิเคราะห์ เราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนเดิมๆ ของเราจะเสียเงินทุนไปกับการสร้างชิ้นงานต้นแบบ และเสียเวลาไปกับการทดสอบชิ้นงานนั้นๆ มากที่สุด

Read more

หลายๆ ท่านคงรู้กันอยู่แล้วว่า SolidWorks สามารถวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานได้โดยใช้ Module ที่ชื่อว่า Simulation แล้วถ้าเราไม่ใช่คนที่ออกแบบชิ้นงาน  แต่เป็นคนออกแบบระบบกลไกของผลิตภัณฑ์หรือเป็นผู้วางระบบการทำงานในแต่ละขั้น เราจะมีอะไรมาช่วยการออกแบบในส่วนนี้ ดังนั้นบทความครั้งนี้เราขอเสนอ Module Motion Simulation ซึ่งสามารถตอบโจทย์ข้างต้นได้ทั้งหมด ขั้นแรกเรามาทำความรู้จักกับ Module นี้กันก่อนนะครับ Motion Simulation

Read more

ทุก ครั้งที่เราเริ่มการวิเคราะห์ แน่นอนว่าหากเป็นงานประกอบ ผู้ใช้งานจะต้องกำหนด Contact ทุกครั้ง และยิ่งมีการสัมผัสของผิวมากเท่าใด จำนวน Contact ก็จะมากตาม ดังนั้นหากมีผิวสัมผัสที่มีลักษณะคล้ายกันหลายๆตำแหน่งเช่นสัมผัสแบบ No Penetration ผู้ใช้งานสามารถใช้ SolidWorks ช่วยในการกำหนดได้โดยอัตโนมัติ ดังจะยกตัวอย่างงานประกอบตามรูปที่ 1 และแสดงการกำหนด Auto

Read more

สำหรับ บทความฉบับนี้เน้นเรื่องของงานวิเคราะห์ความแข็งแรงในแบบ Static ซึ่งปกติงานวิเคราะห์ความแข็งแรงจะใช้ทรัพยากรเครื่องข้องข้างสูงมาก โดยการใช้ทรัพยากรเครื่องจะอ้างอิงจากจำนวนของการสร้าง Mesh หากเราทำการสร้าง Model ที่มีขนาดไม่ใหญ่และนำไปทำการวิเคราะห์ ก็จะมีโอกาศที่จะสร้าง Mesh ในจำนวนน้อยลง ยกตัวอย่าง Model ง่ายๆ ดังนี้ ในการทำงานจริง จะมีแรง 100 lbf

Read more

การ กำหนดค่าต่างๆก่อนการวิเคราะห์หาความแข็งแรง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดให้เหมือนจริงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ แรงกระทำ ตำแหน่งจับยึด หรือแม้แต่ Contact ดังนั้นในบทความฉบับนี้จะพูดถึงความหมายของการกำหนด Contact แบบต่างๆที่ SolidWorks มีมาให้ใช้ดังนี้

ผลิตภัณท์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน อย่างโถส้วม(หรือมีใคร ไม่ใช้ทุกวันครับ ?  อึดอัดแย่เลย…ฮิฮิ )  ก็มี software ที่สามารถวิเคราะห์ทางด้าน  วิศวกรรมเข้ามาช่วยในการออกแบบ ( CAE )  ซึ่งเป็น  software  ในกลุ่มของการวิเคราะห์ของไหล   ( CFD ) 

Read more

Failure Criterion for brittle materials ในตอนที่2จะกล่าวถึงทฤษฎีที่  นำมาใช้ในการวิเคราะห์  ความเสียหายสำหรับวัสดุแข็งเปราะ วัสดุที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการแตกหักมากกว่าการ Yielding หรือมีการยืดตัวน้อยก่อนที่จะเกิดการแตกหักเรียกว่าวัสดุเปราะ มีวัสดุเปราะอยู่จำนวนหนึ่งที่มี Compressive strength เท่ากับหรือใกล้เคียงกับ Tensile strength วัสดุที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่า Even materials

Read more

บทประยุกต์ในการวิเคราะห์ผลลัพท์จาก CAE (Computer Aided Engineering) เรื่อง Failure Criterion (1) จนถึงวันนี้ก็สามารถพูดได้ว่า CAD/CAM นั้นไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและการผลิตเพื่อการแข่งขันใน ยุค IT อีกต่อไป หลายบริษัท หรือ หน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านงานออกแบบเชิงวิศวกรรมได้นำเอา เทคโนโลยีที่ช่วยในการคำนวณการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Computer

Read more