Tips & Tricks - Artlantis

Tips & Tricks

งานที่ใช้ Material ที่มีลักษณะของพื้นผิวไม่สม่ำเสมอกันอย่างคอนกรีตพิมพ์ลายนั้น หลายๆคนอาจจะเคยประสบป

Tips & Tricks

การสร้างวัตถุ เนื่องจากความต้องการที่จะใช้ Object ที่หลากหลายซึ่งบางครั้งไม่มีในตัวโปรแกรม จึงจำเป็น