Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Articles

ในปัจจุบันเทคโนโลยีของเครื่อง CNC Milling มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในด้านต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถต

ความ ตื่นตัวต่อ “ภาวะโลกร้อน” คงไม่ใช่เป็นเพียงกระแสในสังคมอีกต่อไป เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกชีวิต ดังจะเห็นได้จากสภาวะอากาศที่แปรเปลี่ยน ความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น หรือโรคภัยที่ร้ายแรงขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ที่ได้บั่นทอนธรรมชาติทั้งโดยรู้ตัว และไม่รู้ตัว นักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างมีความเห็นพ้องกันว่า การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องเริ่มตั้งแต่ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะแม้ว่าต้นทุนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางตรงจะมีเพียง 5-13% ของต้นทุนผลิตภัณฑ์รวม แต่ผลสืบเนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างต้นทุนถึง 60-80% การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ

Read more

การเติบโตขององค์กรนั้น ทำให้ในแต่ละองค์กรมี Designer มากขึ้น ไฟล์งานมากขึ้น โปรเจคงานก็มากขึ้น การทำงานในแต่ละขั้นตอนนั้นเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงหรือการ แก้ไขเอกสารได้เลยรวมถึงต้องพบกับปัญหาต่างๆมากมาย อาทิเช่น บันทึกทับไฟล์เดิม บันทึกไฟล์นั้นไว้ที่ไหน ดึงไฟล์ล่าสุดมาแก้ไขใช่หรือไม่ ใครแก้ไขงานของเราไป ไฟล์ซ้ำหรือไม่ ไฟล์ที่บันทึกไว้นั้นหายไป ใครลบงานของเราไป จะอัพเดทงานระหว่างประเทศได้อย่างไร เอกสารอยู่ที่มือใคร สถานะอะไร หรือแม้แต่ว่าไฟล์ไหนเป็นไฟล์ล่าสุดที่จะนำไปทำงานต่อได้

Read more

1. มาเริ่มทำความรู้จักโปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้า โซลิดเวิร์คอิเลคทริคอล โปรแกรมโซลิดเวิร์คอิเลคทริคอลเป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบงานทางด้านระบบ ไฟฟ้าและระบบนิวเมติกส์-ไฮดรอลิค ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปใช้ออกแบบเครื่องจักรระบบออโตเมชั่น และยังสามารถนำไปต่อยอดกับงานติดตั้ง โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรมโซลิคเวิร์คอิเลคทริคอล 3 มิติ เพื่อออกแบบงานติดตั้งอุปกรณ์ โดยใช้การเขียนแบบในระบบสามมิติ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพการติดตั้งที่ชัดเจน ปรับปรุงแก้ไขได้ก่อนนำไปติดตั้งจริง และยังจัดการในส่วนของการแสดงผังการจัดการพื้นที่การใช้สอย (GA Plan :General Arrangement Drawing)

Read more

การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้เกิดขึ้นในสภาวะสูญญากาศ แต่กลับมีนัยสำคัญกับกระบวนการผลิตเสมอ ในความเป็นจริงการออกแบบสามมิตินั้นมีศักยภาพมาก ยิ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์สักชิ้นให้ออกมามีรูปลักษณ์ที่ดูดี ส่งเสริมกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้ประโยชน์จากการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ ต่างๆในกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยคุณลดต้นทุน อีกทั้งยังทำให้ผลผลิตออกมาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น กระบวนการเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยทำให้บริษัทของคุณมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นกว่า คู่แข่งเลยที่เดียว Design and manufacturing go hand in hand        ถ้าคุณต้องการมีความโดดเด่นในตลาดโลก

Read more

มารู้จักเครื่องมือ เครื่องจักรงานก่อสร้าง ถ้าหากเดินทางผ่านสถานที่ ๆ มีการก่อสร้างเราจะสังเกตได้ง่าย เพราะจะเห็นหอคอยสูง ๆ มีแขนและสายสลิง เรียกว่า เครน ตั้งอยู่ที่ลานที่ก่อสร้างอาคาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารสูงเราลองมาทำความรู้จักกับเครื่องมือ เครื่องจักรใน สถานที่ก่อสร้าง หรือไซด์งานกันพอสังเขป Tower crane ทาวเวอร์เครน คือ เครื่องจักรที่ใช้ยกของหนักในแนวดิ่ง

Read more

SolidWorks กับงาน Surface ในโปรแกรม SolidWorks การสร้างชิ้นงาน solid กับชิ้นงาน surface มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ซึ่งทำให้การใช้งาน surface ง่ายจนแทบจะไม่ต่างจากการสร้างงาน solid โดยเฉพาะการสร้างงานชั้นสูง แม้ในการสร้างชิ้นงานที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน การสร้างงานด้วย surface

Read more

iMachining โมดูล โดย SolidCAM SolidCAM เป็นโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางด้านงานผลิตที่ช่วยให้เราทำการเขียน โปรแกรมซีเอ็นซีสำหรับการตัดเฉือนโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญอย่างยิ่งในงานกัด งานกลึงและการทำงานแบบลูกผสมรวมกันของทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน ผู้ใช้งาน SolidCAM สามารถเลือกใช้ตามประเภทฟังก์ชันของเครื่องจักรที่มี เริ่มจาก 2.5 แกน จนถึงหลายๆแกนรวมเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการผลิตที่มีเพิ่มมากขึ้น และในตอนนี้ทางโปรแกรม SolidCAM ได้พัฒนาฟังก์ชั่นโมดูล

Read more

ในขบวนการอุตสาหกรรมการผลิต มีครึ่งหนึ่งของระบบ CAD ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปใช้เป็น 3D CAD ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้ 2D CAD ถึงแม้ว่างานบางอย่างจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 2D CAD ก็ตาม ด้วยตัวเลขเหล่านี้ จึงอยากขอแนะนำให้หลายองค์กรที่ยังไม่ได้ใช้การออกแบบด้วยระบบ 3D CAD หันมาใช้ระบบ 3D CAD

Read more

เรามารู้จักหน้าที่ และการใช้งานคำสั่งใน SolidWorks Sheet Metal กันครับ 1. Base Flange  เป็น คำสั่งแรกที่ใช้ในการขึ้นรูปงาน Sheet Metal เมื่อไรก็ตามที่เราใช้คำสั่ง Base Flange ในการเขียนชิ้นงาน จะแสดงค่าคุณสมบัติที่จำเป็นในงาน Sheet Metal

Read more

Menu