My logo

Article – SolidPlant

Piping Isometric Attachments เป็นการใส่ค่า Properties หรือใส่ค่า Annotations ลงไปที่ตำแหน่งต่างๆ หรือที่ตัวเส้นท่อในโมเดลท่อ 3 มิติ สามารถใส่ตัว Piping Isometric Attachments ในระหว่างการเขียนโมเดลหรือกลับมาใส่เพิ่มเติมหลังเขียนโมเดลเสร็จก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ Comment, Iso Break Point, Flow Arrow, Floor Opening และค่าอื่นๆ SolidPlant 3D ได้บรรจุตัวซอฟต์แวร์ Isogen มาให้ด้วย ซึ่งจะใช้สำหรับสั่งทำแบบ Piping Isometric Drawing จากโมเดลท่อ 3 มิติ ของซอฟต์แวร์ SolidPlant 3D

Read more

ข้อกำหนดและแนวทางในการ ออกแบบระบบท่ออุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดความเสีย ในเรื่องการออกแบบระบบท่อและเรื่องความปลอดภัยจากการเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากระบบท่อ ในส่วนตรงนี้ได้มีมาตรฐานเข้ามากำหนดในเรื่องนี้ไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ASME Standard, European Standard, British Standard, Canadian, Swedish Piping Code, Norwegian Det Norske Veritas, Dutch Stoomwezen, Japanese KHK, French RCC-M and SNCT เป็นต้น ออกแบบระบบท่ออุตสาหกรรม แต่โดยส่วนมากแล้วบ้านเราจะใช้มาตรฐานของ ASME Standard กันเกือบๆ จะร้อยเปอร์เซ็น ในการทำการวิเคราะห์ Pipe Stress โดยมาตรฐาน ASME จะกำหนดเป็น Code

Read more

วิเคราะห์ Pipe Stress ก่อนเกิดเหตุไม่คาดคิด “การวิเคราะห์ ความแข็งแรงของท่อ หรือการวิเคราะห์ Pipe Stress ด้วยซอฟต์แวร์ AutoPIPE” ในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบท่อ ไม่ว่าจะเป็นการระเบิด, แตก, รั่ว, การเคลื่อนตัวหรือการเคลื่อนที่, การสั่นสะเทือนทั้งในตัวท่อเอง, จุดต่อเชื่อม, หน้าแปลนและในชุดของระบบท่อ ในเรื่องเหล่านี้เราสามารถหาวิธีป้องกันและดูพฤติกรรมของระบบท่อได้จากการคำนวณหรือการวิเคราะห์ Pipe Stress ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธีหลักๆ คือ  การวิเคราะห์แบบ Manual หรือการคำนวณมืออาจจะใช้ Microsoft Excel ช่วยในการคำนวณ การวิเคราะห์โดยใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง  โดยการวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธีก็จะต้องวิเคราะห์หรือคำนวณตามข้อกำหนดและภายในกรอบของ Piping Code (สามารถเข้าไปศึกษาดูในหัวข้อ “Piping

Read more

Piping Isometric เป็นแบบสำหรับงานท่อที่ใช้ส่งมอบแบบงานท่อ แบบ ISO สามมิติของเส้นท่อ หรือบางส่วนของท่อ โดยใส่ข้อมูลที่จำเป็นที่จะใช้ในการจัดซื้อ, ประกอบ, ติดตั้ง และทดสอบ  สำหรับงานท่อหรือบางส่วนของเส้นท่อ แบบ ISO เป็นแบบที่ใช้ส่งให้ผู้รับเหมา, ทีมงานก่อสร้าง และผู้ดูแลโครงการ ใช้ในการทำงานและประสานงาน เพื่อให้งานดังกล่าวราบรื่น ตัวแบบ Piping Isometric Drawing จะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะใช้ในการทำโครงการต่างๆ ใช้ในเวลาที่ต่างกัน ส่วนของกราฟิกหลัก : ส่วนนี้จะแสดงภาพกราฟิกที่แสดงรายละเอียดของเส้นท่อที่เป็นแบบ ISO 3 มิติ ของตัวท่อในมุมมองเดียว Bill of Material Section :

Read more

SolidPlant ซอฟต์แวร์ ช่วยออกแบบงานโครงสร้าง งานถัง งานท่อ ให้เป็นเรื่องง่าย  SolidPlant คือ ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ Plant ออกแบบงานโครงสร้าง งานถัง งานท่อ อาทิ โรงงานกระบวนการผลิตตั้งแต่ Oil & Gas, โรงกลั่นน้ำมัน, ปิโตรเคมี, โรงงานอาหาร, โรงนม, โรงเบียร์, โรงกระดาษ, โรงไฟฟ้า หรือที่อื่นๆ ที่มีระบบท่อที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์ SolidPlant ก็เข้ามาตอบโจทย์ด้านนี้ได้เป็นอย่างดี ซอฟต์แวร์ SolidPlant แบ่งเป็น 2 โมดูลใหญ่ๆ คือ 1.P&ID เป็นการออกแบบ Process หรือ

Read more

รู้ก่อน ทำงานไวกว่า ตัวช่วยออกแบบงาน Piping, Fabrication, Installer งาน Piping Isometric Drawing, GA Drawing และ Bill of Material ซอฟต์แวร์ SolidPlant ทำให้อัตโนมัติ งานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบโรงงาน คือ การทำแบบสำหรับงานประกอบ (Fabrication Drawings) และการทำแบบสำหรับงานก่อสร้าง (Construction Drawings) ของโครงการ ที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก เพื่อให้แบบทุกอย่างพร้อมสำหรับการนำไปก่อสร้างโครงการ การปรับเปลี่ยนในระหว่างขั้นตอนการออกแบบจำเป็นต้องมีการอัปเดตตัวแบบต่างๆ หลายครั้ง นอกจากนี้ยังจะมีของรายละเอียดของแบบจะเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการดำเนินไป และอาจต้องเสริมด้วยตัวแบบที่มีรายละเอียดมากขึ้น วิธีที่ดีที่สุดในการทำแบบก็ คือ การออกแบบในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยตัวซอฟต์แวร์ที่สร้างแบบจำลองในการออกแบบในลักษณะ

Read more

SolidPlant 3D ซอฟต์แวร์ออกแบบ Plant (งานท่อ) ช่วยให้การออกแบบท่อแบบ 3 มิติ เป็นเรื่องง่าย SolidPlant 3D ซอฟต์แวร์ออกแบบที่เหมาะสำหรับงานเขียน และออกแบบ Plant ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งบรรจุฐานข้อมูลของอุปกรณ์ตามมาตรฐาน เตรียมพร้อมสำหรับใช้งานเริ่มตั้งแต่ การเขียนโมเดล Steel Structure ซอฟต์แวร์จะมีเหล็กตามมาตรฐานเตรียมไว้ให้เลือกใช้งาน และยังมีโมเดลสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างโมเดลได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น โมเดล Platform เพียงวางเส้น Sketch ลงไปในตำแหน่งที่จะสร้าง Platform ซอฟต์แวร์จะสร้างโมเดล Platform ให้ ประกอบไปด้วย Beam , Plate และ Handrail [...]

จากบทความที่แล้วที่ได้เคยพูดถึงเรื่องของการนำพืชไร่มาแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิงตอนที่ 1 (น้ำมันแก๊สโซฮอล์) ซึ่งในบทความนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการนำพืชไร่มาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งนั้น คือ ไบโอดีเซล (Bio Diesel) เนื่องจากว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชไร่ต่างๆ และรวมถึงพืชไร่ที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการแปลงเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล น้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันไบโอดีเซล คือ เชื้อเพลิงเหลวที่ใช้งานได้เหมือนน้ำมันดีเซลธรรมดา แต่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า“ Bio” หรือ“ ไบโอ” จึงได้ชื่อว่า“ ไบโอดีเซล” ซึ่งทำได้โดยน้ำมันพืชและน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้วดังกล่าวมาผ่านกระบวนการทางเคมีกลายเป็นไบโอดีเซล เราสามารถนำไบโอดีเซลมาผสมในน้ำมันดีเซลได้ตามสัดส่วนที่ต้องการ กรณีที่ใช้ไบโอดีเซลล้วนๆ เรียกว่า ไบโอดีเซล 100% หรือ B100 ซึ่งเหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำ หรือพวกเครื่องจักรกลทางเกษตร แต่หากต้องการหมุนเร็วหรือใช้ในรถยนต์จะผสมในสัดส่วนไบโอดีเซล 5 ส่วนต่อน้ำมันดีเซล 95 เพียง 1 ส่วนได้เป็นไบโอดีเซลสูตร B5 ซึ่งเป็นสูตรที่ได้ทดลองใช้ในรถยนต์แล้วว่าสามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลได้เป็นอย่างดีไม่มีปัญหา คุณสมบัติสำคัญของไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายได้เองตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษ

Read more

ซอฟต์แวร์ SolidPant ได้มีการพัฒนาความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบให้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเวอร์ชัน 2019 นี้ได้เพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆ หยิบยกฟีเจอร์เด่นๆ มาให้ดูกันครับ Quick Estimate เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ออกแบบและผู้รับเหมางาน Piping ทำการประเมินราคาได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น โดยเป็นการประเมินจำนวนอุปกรณ์และค่าแรง ออกมาจากโมเดล 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลการประเมินราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเป็นอย่างมาก   3D Isometric Piping Drawing เป็นฟังก์ชันทำแบบงาน Piping ในลักษณะที่เป็น 3D Double Line ซึ่งจะช่วยให้เห็นมุมมองของระบบท่อได้ถูกต้องและเข้าใจง่าย พร้อมกับให้ Dimension และตาราง Bill of

Read more

  จากบทความที่แล้วที่ได้เคยพูดถึงเรื่องของการนำพืชไร่มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในบทความนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการนำพืชไร่มาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง เนื่องจากว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะพืชไร่ต่างๆ ดังนั้น นอกจากการนำมาบริโภคแล้ว เรายังสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ในเรื่องของเชื้อเพลิงได้ เช่น ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด เราก็สามารถนำมาผลิต ผ่านกระบวนการแปลงให้เป็นแอลกอฮอล์ที่อยู่ในรูปแบบของ เอทานอล แล้วมาผสมกับน้ำมันเบนซินกลายเป็นแก๊สโซฮอล์ได้ หรือปาล์มน้ำมัน, มะพร้าว หรือสบู่ดำ เราก็สามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซลได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คือ ส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน กับเอทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เอทานอลสามารถผลิตได้จากพืชที่ปลูกในประเทศ เช่น มันสำปะหลัง รวมทั้งธัญพืช เช่น ข้าวฟ่าง, ข้าวและข้าวโพด เป็นต้น น้ำมันเติมรถยนต์ชนิดที่บ้านเราเรียกว่าเบนซินนั้น ในอเมริกาและอีกหลายประเทศเรียกว่า แก๊สโซลีน (Gasoline) ดังนั้นเมื่อเราแก๊สโซลีน

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้