WHERE INNOVATION BEGINS

Tips & Tricks – SolidWorks Simulation

Tips & Tricks, Tips & Tricks – SolidWorks Simulation, Tips & Tricks Mi

ถ้าเกิดเราไม่สามารถนำชิ้นงานสปริงไปทดสอบหาค่าความแข็งได้ด้วยเครื่องทดสอบแรงกดหรือดึงแล้ว เราสามารถใช … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks – SolidWorks Simulation, Tips & Tricks Mi

  ในกรณีที่เรามีการ Run และได้ผลลัพธ์แล้วโปรแกรมจะแสดงภาพเป็นเฉดสีให้เรา แต่เราสามารถเปลี่ยนลัก … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks – SolidWorks Simulation, Tips & Tricks Mi

ในกรณีที่เรามีการสร้างชิ้นงานมาแล้วแต่เราไม่สามารถกำหนดแรงลงไปเฉพาะผิวใดผิวนึงได้ เนื่องจากเมื่อเราเ … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks – SolidWorks Simulation, Tips & Tricks Mi

  ในกรณีที่งานของเรามีลักษณะการใช้งานจริงที่ถูกเคลื่อนที่ไปเป็นระยะความยาว เช่นงานนี้ถูกดันที่ผ … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks – SolidWorks Simulation, Tips & Tricks Mi

  ผ่านไปหลายตอนแล้วน่ะครับ เข้าสู่ตอนที่11 ตอนนี้เรามาลองวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีความหนาเท่ากันตลอ … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks – SolidWorks Simulation, Tips & Tricks Mi

  ผ่านไปหลายตอนแล้วน่ะครับ เข้าสู่ตอนที่10 ตอนนี้เรามาลองวิเคราะห์โครงสร้างกันบ้าง ซึ่งในโปรแกร … Read more