Solibri Office

ไม่ว่าคุณจะเป็น BIM manager, สถาปนิก หรือวิศวกรที่ใช้ BIM ถ้านโยบายของคุณคือต้องออกแบบอาคาร ให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก ซอฟต์แวร์นี้จะเป็นหลักประกันคุณภาพสำหรับคุณ

icon-solibri-office

Solibri Office

ไม่ว่าคุณจะเป็น BIM manager, สถาปนิก หรือวิศวกรที่ใช้ BIM ถ้านโยบายของคุณคือต้องออกแบบอาคาร ให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก Solibri Office จะเป็นหลักประกันคุณภาพสำหรับคุณ เพื่อทำให้โปรเจคประสบความสำเร็จ คุณต้องมีการประสานงานและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบแบบจำลอง BIM ที่ถูกต้องแม่นยำสูง เช่นเดียวกับการจำแนกประเภทข้อมูลและดึงออกมาใช้งาน ให้เหมาะสมกับผู้ทำงานแต่ละส่วน ซึ่งทั้งหมดนี้ให้คุณได้ง่ายๆ ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานตรวจสอบคุณภาพงานออกแบบ (QA/QC)

Solibri Office สำหรับเสาหลักของโครงการ

ตัวอย่าง Solibri Office BIM การบริหารจัดการขั้นตอนการทำงาน ทุกข้้นตอนของโครงการขนาดใหญ่ ที่ใช้ทีมงานจำนวนมากจากสำนักงาน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ฉลาด และเชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นเช่นเดียวกัน BIM Manager* หรือ BIM Coordinator** ในโครงการก่อสร้างอาคาร ก็ต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานหลากหลายในส่วนงานต่าง ๆ ของโครงการ

  • ผู้ที่ใช้สามารถที่จะจัดทำข้อมูลที่สำคัญสำหรับทุกฝ่าย เช่นทีมที่อยู่หน้างานและผู้จัดการ รวมถึงเจ้าของงาน
  • ข้อมูลจะถูกดึงมาจากส่วนต่างๆ ของ Model ของแต่ละงานทั้งงานสถาปัตย์ โครงสร้างงานระบบ ที่รวมอยู่ในโมเดลเดียว เพื่อตรวจสอบคุณภาพการออกแบบของโมเดล และเพื่อสื่อสารหารือระหว่างส่วนงานเกี่ยวกับประเด็นที่ตรวจพบในโมเดล รวมถึงการถอดปริมาณที่สามารถแยกกลุ่ม หรือประเภท เพื่อความเหมาะสมของผู้ใช้แต่ละส่วนงาน

ตอบสนองเกณฑ์ และเงื่อนไขของแต่ละคน

การตรวจสอบคุณภาพโมเดลด้วย Solibri ใช้เกณฑ์ตรวจสอบกับกฎที่ตั้งไว้แล้ว และกฏที่ปรับแต่งเองได้ อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้อันไหน Solibri ได้เตรียมกฎที่ตั้งไว้แล้ว ที่ใช้บ่อยๆ เพื่อตวรจสอบคุณภาพของโมเดล และไม่เพียงเท่านั้นยังมีกฏอื่นๆ อีกมากมาย ที่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างต้องการ ตัวอย่างเช่น ความสะดวกสบายในการใช้งานในอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ รวมถึงรายละเอียด เช่น ความสะดวกในการ การเข้าใช้อาคาร หรือขนาดและมุมจอดของที่จอดรถที่เหมาะสม

เนื่องด้วยโครงการต่างๆ ตัวอาคารและตำแหน่งที่ตั้งมีความแตกต่างกันตามความต้องการใช้งาน เราได้สร้างกฎแต่ละกฏที่เฉพาะกับงานแต่ละประเภท เพื่อให้ง่ายต่อการปรับตั้งค่าใช้ในแต่ละงาน ซึ่งไม่ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการคุณจะมีความเฉพาะเจาะจงมากเพียงใด ก็มั่นใจได้ว่า Solibri สามารถตรวจสอบโมเดลงานให้คุณได้แน่นอน

Solibri Office : It’s for those who know their rules

Solibri Office – Complete. Coordinated.
Quality-proved.