Solibri Anywhere

จะดีแค่ไหน ถ้าคุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด พร้อมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อทีต้องการ “Solibri” คือคำตอบ !!!

icon-solibri-anywhere-02

Solibri Anywhere

จะดีแค่ไหน ถ้าคุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด พร้อมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ “Solibri” คือคำตอบ !!! เพราะ Solibri ช่วยให้ข้อมูลในโครงการสามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อ “Solibri Anywhere” เครื่องมือช่วยตอบโจทย์การทำงานที่คัดสรรมาเพื่อคุณ พร้อมทดลองใช้ฟรี….

It’s for those who need to see what gets built

ส่วนนี้สำหรับคนที่ต้องการดูข้อมูล

Solibri Site : It’s for those who make it happen

ในแต่ละโครงการมีข้อมูลและรายละเอียดจำนวนมาก ซึ่งแต่ละส่วนจะมีผู้รับผิดชอบในส่วนงานนั้นๆ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้รู้ว่าทีมงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง

  • ในกรณีที่เจ้าของโครงการ ต้องการรู้ว่าตอนนี้โครงการถูกสร้าง หรือดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน คุณสามารถเข้าไปดูความคืบหน้า และรายละเอียดต่างๆ ได้ แม้แต่หลังจากที่โครงการก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็ยังมีข้อมูลโครงการอีกจำนวนมาก ที่ต้องจัดการ และส่งต่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจำแนกข้อมูล พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ
  • Solibri Anywhere เป็นการดึงข้อมูลตรงมากจาก BIM Model ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่อัพเดททันทีเมื่อมีการแก้ไข

It’s for the doers

ส่วนนี้สำหรับคนที่ปฏิบัติงาน

เป็นที่รู้กันดีว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะต้องมีการแบ่งงานส่งต่อไปยังทีมย่อย หรือผู้รับเหมาช่วง ซึ่งแต่ละส่วนงาน จะต้องโฟกัสไปที่งานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น Solibri จึงช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่ต้องดูแล และส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างง่าย และรวดเร็ว ช่วยให้การทำงานร่วมกันไม่เกิดความสับสน และทำให้งานล่าช้าอีกด้วย

Solibri Anywhere : It's for the doers

Solibri Anywhere – Free. Equipped. Connected.