Chat with us, powered by LiveChat

Menu

AppNews

กลับมาพบกันอีกครั้งกับงาน ลดปัญหา เพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบจาก 2D ด้วย 3D บริษัทแอพพลิแคด จัดร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) งานที่จะมาตอบคำถามที่ค้างคาใจของหลายๆ ท่านสำหรับการทำงานด้านการออกแบบ

Read more

Practika Co., Ltd. เข้าเยี่ยมชมและศึกษานวัตกรรม 3D Printer เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ Showroom แอพพลิแคด เทคโนโลยีที่เนรมิตจินตนาการให้กลายเป็นชิ้นงานต้นแบบได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ไม่เพียงได้รับความรู้แบบเจาะลึกกับเทคโนโลยี Polyjet & FDM จากผู้เชี่ยวชาญที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว Showroom

Read more

   1 ปี มี 1 ครั้ง กับงานแสดงอุตสาหกรรมการผลิต รวบรวมผู้ผลิตและผู้ซื้อชิ้นส่วนชั้นนำจากอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิแคด ก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตกับเทคโนโลยีล่าสุดของ Stratasys ผู้นําเครื่องพิมพ์สามมิติระดับโลก เพื่อช่วยกระบวนการผลิตและออกแบบของอุตสาหกรรมหลักของไทย อาทิ งานชิ้นสวนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก แม่พิมพ์และตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ

Read more

Menu