AppNews

AppNews

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีช่วยสร้างเครื่องจัก … Read more

AppNews

กลับมาพบกันอีกครั้งกับงาน ลดปัญหา เพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบจาก 2D ด้วย 3D บริษัทแอพพลิแคด จัดร่วมกับ … Read more