My logo

Article – SolidWorks

ความ ร้อนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการออกแบบ ในบทความนี้เราจะมาดูกันถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน ได้แก่ นำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี รวมถึงงานที่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากโปรแกรม SolidWorks ทำความรู้จักการการวิเคราะห์ความร้อน เพื่อลดระยะเวลาและเงินทุนสำหรับการพัฒนาชิ้นงานของเรา เราลองมาดูขั้นตอนการพัฒนารูปภาพที่ 1 รูปที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการออกแบบเดิมกับขั้นตอนที่มีการวิเคราะห์ เราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนเดิมๆ ของเราจะเสียเงินทุนไปกับการสร้างชิ้นงานต้นแบบ และเสียเวลาไปกับการทดสอบชิ้นงานนั้นๆ มากที่สุด แต่เพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีการใหม่ โดยเพิ่มขึ้นตอนการวิเคราะห์เข้ามาเพื่อช่วยตรวจสอบชิ้นงานของเราก่อนการ ผลิตจริง จะช่วยให้เราลดเวลาและเงินทุนที่เสียไปได้อย่างมาก ปัญหาเรื่องความร้อนเป็นปัญหาพื้นฐานของชิ้นงาน อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบพัดลมระบายความร้อนและ Heat sink จะต้องมีขนาดเล็ก แต่สามารถระบายความร้อนได้ดีพอ เพื่อไม่ให้เกิด Over Heat ในวงจรหรือแผ่น PCB เกิดการขยายตัวจนเสียหาย สิ่งที่เป็นปัญหาท้าทายสำหรับผู้ออกแบบเครื่องจักรคือ การวิเคราะห์อุณหภูมิที่เกิดขึ้น การกระจายความร้อนและการเกิดความเค้นจากความร้อน

Read more

สำหรับ บทความฉบับนี้ เป็นการรวมเอา Tool Option ที่ User นิยมปรับแต่งบ่อยๆ ในหน้า General, Color, Sketch และมาเริ่มมีใน Version ใหม่ๆ มาบอกเล่ากันให้ฟังครับ ตัวไหนที่มีมานานแล้ว และไม่ค่อยได้ใช้ปรับแต่งก็จะขอข้ามไปนะครับ คิดว่าบทความฉบับนี้น่าจะเป็นที่ถูกใจสำหรับกลุ่ม User ที่ชอบปรับแต่ง SolidWorks ให้ไม่เหมือน User คนอื่นๆไม่น้อย เพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามาเริ่มเลยครับ 1. General: เป็นการปรับค่าทั่วไปของโปรแกรมและเป็นหน้ารวมเอาการเปิด / ปิด ความสามารถบางตัวใน Version ใหม่ที่มีเข้ามา          

Read more

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ SOLIDWORKS? เพราะทุกคนก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องการออกแบบ     การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ( Productivity) การใช้งานที่ง่ายดายในการออกแบบ 3 มิติ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นการทำงานไปที่การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ มากกว่าที่ต้องมาคอยกังวลใจในการใช้ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ SolidWorks ของเราครอบคลุมทุกๆ ขั้นตอนในการออกแบบ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การตรวจสอบความถูกต้อง ไปจนถึงการสื่อสารทางด้านเทคนิคต่างๆ และรวมถึงเรื่องของการจัดการข้อมูลอีกด้วย รูปแบบการทำงานของโปรแกรมทำให้คุณมีอิสระที่จะมุ่งเน้นการทำงานไปที่การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณมากยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มผลผลิตจากการออกแบบ รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างในหมวดหมู่ทางวิศวกรรม เพื่อสร้างชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า อีกทั้งคุณยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย การทำงานที่ชาญฉลาดและง่ายดายของซอฟต์แวร์ SolidWorks จะช่วยคุณคำนวณในการออกแบบ 3 มิติ และด้วยกลไกที่ชาญฉลาดนี้จะช่วยให้คุณสามารถลดเวลาในการที่ต้องเสียไปกับการ เรียนรู้หรือฝึกอบรม ทั้งยังสามารถช่วยให้คุณออกแบบรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ ออกมาได้อย่างแม่นยำอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์แบบของชิ้นงาน องค์ประกอบโดยรวมของชิ้นงาน [...]

  ด้วย SolidWorks Premium จะทำให้การออกแบบมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาธิเช่น งานทางด้าน Surface ที่มีฟังก์ชั่นมากมายให้เราเลือกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่อง ตัวในการสร้างชิ้นงานของเรา Fill Feature ที่จะมาช่วยให้เราปิดผิวในลักษณะต่างๆ โดยจะปิดให้มีลักษณะสัมผัสกับส่วนโค้งของผิวข้างเคียงได้ ในงาน Sketch เรายังสามารถ ใช้งาน 3D Sketch และยังดึงตามจุดต่างๆ ในเส้น Spline ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง และยังสามารถดึงแบบกำหนดทิศทางตามแกน x y z ได้เพื่อความแม่นยำและสม่ำเสมอของเส้นโค้งของเรา นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดความ Tangency ของเส้น จึงมีความยึดหยุ่นและมีความรวดเร็ว Sketch ในคำสั่ง Swept Surface และ Solid ด้วย

Read more

การ ทำงานในส่วนของงานอุตสาหกรรม ในยุคที่ต้องแข่งขันกันด้วย เวลา คุณภาพ และราคา ของสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น ก็มีหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อจะได้มาซึ่งผลประกอบการและผลกำไร ที่ดีมาสู่ธุรกิจของตน และแน่นอนครับว่า ผลประกอบการและกำไรที่ดี ย่อมมาจากคนในองค์กรและสิ่งอื่น ๆ ควบคู่กันไป และสิ่งที่ลืมไม่ได้นอกเหนือจากสิ่งอื่นก็คือเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ดี ที่จะสามารถนำองค์กรก้าวไปสู่ชัยชนะในธุรกิจได้มั่นคงเช่นเดียวกัน ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ล้วนแต่ต้องการความแข็งแรง คงทน และยังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย แล้วยังต้องคำนึงถึงปัจจัยในการผลิตด้วยว่า ต้นทุนของการผลิตไม่ควรสูงจนเกินไป ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องใช้ทั้งประสบการณ์ในการออกแบบของวิศกรล้วน ๆ และประสบการณ์ในการออกแบบย่อมเกิดจากการทำงานมานานของตัววิศกรเองด้วยเช่น เดียวกัน ที่ต้องผ่านการ คิด วิเคราะห์ คำนวณ เพื่อให้การออกแบบนั้นออกมาดีที่สุด ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลานานในการออกแบบชิ้นงานในแต่ละตัว บทความนี้ผมก็ขอเสนอเครื่องมือที่จะมาช่วยตัดสินใจในการออกแบบชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานที่ออกแบบมานั้น ออกมาดีที่สุด

Read more

ต่อจากบทความเมื่อครั้งที่แล้วที่กล่าวถึงตัวโปรแกรม 3DQuickMold ในตอนที่สองนี้เราจะมาดูถึงลักษณะการทำงารของโปรแกรมกัน ลักษณะของการทำงาน 3DQuickMold โดยจะสรุปขั้นตอนต่างๆหลักๆดังนี้ 1.เริ่มด้วยการนำชิ้นงานมาทำการสร้าง Work Piece และสร้าง Side Core 2.สร้าง Parting Line เพื่อ Split Mold สำหรับทำ Core และ Cavity Insert 3.วาง Layout ของ Insert หลังจากนั้นกำหนดขนาดต่างๆ เพื่อสร้าง Mold Base และทำ Pocket 4.สร้าง Slide Core และกำหนดขนาดต่างๆของ Slider ที่ต้องการ 5.กำหนดและ

Read more

ผู้ ผลิตต้องมีความสามารถด้านนวัตกรรม ในการสร้างสรรค์สินค้าใหม่มาเสนอผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่สั้น ในขณะเดียวกันต้องสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงการผลิตได้ตามสภาพแวดล้อมได้ ง่ายและรวดเร็ว  ปัจจัยกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรนิกส์และสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจำเป็นต้องปรับให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม ทุกประเทศมุ่งสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนภายในประเทศด้วยการพัฒนา อุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นตามมา ปัจจัยที่กระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ผู้ผลิตตอบสนองให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงค้าอุปโภคบริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ โรงงานในรูปของปัจจัยภายในหลายประการด้วยกัน ที่สำคัญคือ รูปแบบสินค้า ระยะเวลาการผลิตหรือส่งมอบและความสามารถปรับการผลิต ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงานที่โรงงานไม่สามารถเข้าไปจัดการได้โดยตรง ได้แก่ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ความต้องการด้านคุณภาพ การขยายตัวของตลาด แรงงานฝีมือ ค่าจ้างและสวัสดิการของแรงงาน กลุยทธ์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยกระทบ ดังกล่างข้างต้นส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วย มาตราการต่างๆเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเหล่านั้นให้น้อยลง มาตากรที่โรงงานในประเทศอุตสาหกรรมนำมาใช้จะเน้นไปในด้านการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือหลักโดยกลยุทธ์ที่มักจะใช้ได้แก่ การใช้เครื่องจักรกลประสิทธิภาพสูงในการผลิต การให้เครื่องจักรกลทำงานอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ การจัดระบบการผลิตที่คล่องตัวสูงและสูญเสียต่ำ ส่วนมาตรการหรือกิจกรรมในการดำเนินงานประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อระบบการทำงาน ผลิตภาพ โดยเน้นในด้านระยะเวลาในการผลิตและค่าใช่จ่ายหรือต้นทุนการผลิต

Read more

ใน ปัจจุบันนี้การเขียนแบบวิศวกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในวงการวิศวกรรม เพราะแบบเป็นภาษาสากลที่ใช้แสดงหรือสื่อความหมายระหว่างวิศวกรกับช่างเทคนิค เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งในแบบงานนั้นๆจะต้องกำหนดรายละเอียดต่างๆเช่น ขนาด ชนิดของวัสดุ พิกัดค่าความเผื่อต่างๆ ผิวของชิ้นงานนั้นๆ รวมถึงรายละเอียดในการเชื่อม การประกอบต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกกำหนดลงใน แบบ โดยละเอียด ในยุคก่อนหน้านี้ ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในงานเขียนแบบเช่น ดินสอ ไม้บรรทัดชนิดต่างๆ วงเวียน เทมเพลทต่างๆ แม้กระทั้งโต๊ะที่ใช้ในการเขียนแบบ แต่ในปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเขียน แบบหรือที่เราได้ยินกันจนติดหูว่า CAD หรือ Computer Aided Design ทำให้นักเขียนแบบในยุคใหม่นั้นแทบจะไม่เคยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกันเลยแม้กระ ทั้งโต๊ะที่ใช้ในการเขียนแบบก็ไม่ได้ใช้ กลายเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งสิ่งที่เข้ามาแทนอุปกรณ์เหล่านั้นก็คือ Computer แล้ว Software

Read more

ใน ต่างประเทศได้มีการจัดการแข่งขันการประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันกันในรูปแบบของ Student Formula เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมยานยนต์และในประเทศไทยก็มี สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จัดการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge Student Formula โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้แก่นิสิต และนักศึกษาสถาบันต่างๆ ซึ่งจะทำการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2005 เป็นการแข่งขันในรูปแบบ ยานยนต์ประหยัดพลังงาน จากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นการแข่งแบบ ฟอร์มูล่า ในปี 2007 และได้ปรับเปลี่ยนมาใช้กฏกติกาสากลแบบฟูลออฟชั่นในปี 2008 รายการ Auto Challenge ถือเป็นการแข่งขันที่จะสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยทีมผู้ชนะเลิศในประเทศไทย จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย JSAE และทีมที่สามารถผ่านด่านที่ญี่ปุ่น ก็จะได้เข้าร่วมการแข่ง Formula

Read more

หนึ่ง ในความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงใน SolidWorks 2008 คือ แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบของนักออกแบบเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ หนึ่งในความเชื่อมั่นนั่นคือการที่จะนำส่งโมเดลชิ้นงานเข้าสู่ขบวนการผลิต ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ผลิตจริงๆ ได้หรือไม่นั้นเอง หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า Design ออกแบบ มาได้และจะผลิตจริงๆจะทำได้หรือไม่ และที่ผ่านๆ มา Design ออกมาแล้ว ผลิตไปแก้แบบไปก็ทำมา แล้วเปลี่ยนนี่นิดปรับนี่หน่อยก็ทำมาแล้ว คือ ผลิตจริงไม่ได้ตามที่ผู้ออกแบบได้กำหนดไว้นั่นเอง และนั้นก็คือปัญหาของโลกการออกแบบผลิตภัณฑ์และโลกของการผลิตจริงๆที่มักเกิด การขาดตอนในการสื่อสารหรือการประสานกันของแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์กับ ฝ่ายผลิต เป็นจำนวนเกือบ 80% หรือมากกว่านั้นใน ต้นทุนของสินค้าที่ตัดสินใจผลิตแล้ว ได้ถูกใช้ไปในขั้นตอนของการออกแบบ และหาข้อผิดพลาด จุดบกพร่องจะอยู่ในช่วงระยะเวลาของการออกแบบเพื่อให้ได้ความพอใจที่สุด ระหว่าง คุณภาพสูงกับความคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปให้กับตัวสินค้า DFMXpress คืออะไร ? Design for Manufacturing

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
My logo