Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article – ArchiFM

จัดการระบบ Warehouse Stock ด้วย ArchiFM Stock Warehouse ของ ArchiFM จะเป็นโมดูลสำหรับสร้างสต๊อกอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์สำหรับเบิกใช้ในงาน Maintenance ทั้งงาน Breakdown Maintenance และ Preventive Maintenance

Read more

เครื่องมือในการจัดการ วางแผน ในการซ่อมแซมบำรุง  สำหรับฟังก์ชั่นการวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้านั้นสามารถกำหนดวางแผนรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำ เช่น การซ่อมบำรุง รีโนเวท ปรับปรุง ทำความสะอาดพื้นที่ การตรวจเช็คลิฟท์ประจำปี ตารางการทำความสะอาด ตารางปิดเครื่องจักรต่างๆ เพื่อตรวจสอบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการกำหนดงบประมาณ การวิเคราะห์ว่าวันและเวลาไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินการซ่อมบำรุง การแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าถึงแผนการบำรุงรักษา และยังช่วยให้สามารถติดตามลำดับการดำเนินการทั้งหมดได้จากระบบเดียวกันว่ากิจกรรมใดอยู่ในขั้นตอนใด กิจกรรมไหนทับซ้อนกัน และสามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

Read more

  การบริหารพื้นที่อาคารต่อยอด BIM Model ช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อแต่ละโครงการได้มีการอนุมัติ การก่อสร้าง เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วางแผน จนก่อสร้างอาคารสักอาคารหนึ่งให้สำเร็จแล้ว โดยประมาณอาจใช้เวลา 2-3 ปี แต่กระบวนการต่อมาคือ เมื่อส่งมอบอาคารให้กับฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อนำอาคารมาบริหารจัดการ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนานเป็น 10 ปี หรือจนกว่าจะถึงเวลาของการปรับปรุง

Read more

โดยปกติอาคารสำนักงานส่วนใหญ่จะมีสินทรัพย์ต่างๆ หลายประเภท ภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือล้วนแต่มีข้อมูลเอกสารที่จำเป็น เช่น คู่มือการใช้งาน ใบเสร็จ ใบรับประกัน ที่อาจจะถูกจัดเก็บโดยแต่ละแผนกที่ดูแลเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชิ้นนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีปัญหาที่ตามมา กรณีเช่นเมื่อต้องการการดูข้อมูลแล้วเอกสารไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ไหน หรือแย่ที่สุดคือการสูญหาย เอกสารสำคัญสิ่งเหล่านี้ ถ้าเรามีระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลที่ดีจะช่วยป้องกันการเกิดปัญที่จะเกิดขึ้นได้ ระบบการจัดการ Asset Management ของ ArchiFM

Read more

ArchiFM ซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลอาคารแบบครบวงจร ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการทรัพยการในด้านพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงจัดการด้านซ่อมบำรุงช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้า จัดการ Workflow ลำดับขั้นตอนการอนุมัติงานซ่อม ระบบใบงาน และระบบเงื่อนไขการซ่อมบำรุงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.applicadthai.com/archifm/ มารู้จักกับ ArchiFM.net กันเถอะ ArchiFM.net จัดการผู้เช่าอย่างมืออาชีพด้วยฟังก์ชัน

Read more

  เจ้าของพื้นที่และเจ้าของตึกคงคุ้นเคยกันดีเกี่ยวกับเรื่องการจัดการและบริหารผู้เช่าพื้นที่ภายในอาคารของตน ซึ่งการจัดการผู้เช่านั้น มักจะประกอบไปด้วยการบริหารจัดการสัญญาเช่า ที่เต็มไปด้วยเอกสารต่างๆ มากมาย ไปจนถึงระยะเวลา และจำนวนเงิน ซึ่งบ่อยครั้งข้อมูลเหล่านี้ก็จะกระจัดกระจายอยู่ตามแฟ้มเอกสารต่างๆ หรือถูกบันทึกสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ แต่ทีนี้เมื่อพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการกั้นห้องใหม่ ขยายห้องหรือพื้นที่ต่างๆ บางครั้งก็อาจจะทำให้การวางแผนสัญญาเช่าไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ซักเท่าไหร่นัก   ArchiFM.net มีฟังก์ชันเฉพาะสำหรับการจัดการรายละเอียดผู้เช่าและเอกสารต่างๆ โดยดึงข้อมูลจริงจากแบบแปลน และไม่ใช่แค่พื้นที่

Read more

  การจัดการบริหารทรัพยากรอาคารนั้นประกอบไปด้วยหัวใจหลักๆ สองส่วนใหญ่ คือ การจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร โรงงานต่างๆ รวมไปถึงทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้น และอีกส่วนก็ คือ การจัดการด้านการบำรุงรักษาสิ่งต่างๆ ในพื้นที่นั่นเอง โดยในวันนี้จะเจาะลงไปในส่วนของการจัดการพื้นที่และทรัพยากรอันเป็นหัวใจหลักของการบริหารอาคาร   ArchiFM.net สามารถทำให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลของตึกอาคารแต่ละแห่งเข้าสู่ฐานข้อมูลเดียวกัน โดยสามารถแบ่งได้ตั้งแต่ระดับประเทศ ลงไปจนถึงพื้นที่ เช่น

Read more

  ArchiFM ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) มีฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักในการจัดการอาคาร ซึ่งในการทำงานในชีวิตประจำวัน คงเป็นการเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหาขึ้นกับอุปกรณ์ หรือทรัพยการในหน่วยงาน โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานซ่อมบำรุงเข้าไปดูแล แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ระบบ ArchiFM สามารถเข้ามาช่วยในด้านการจัดการระบบซ่อมบำรุงได้ ทั้งแบบการซ่อมปัญหาที่เกิดขึ้น (Breakdown) หรือการวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้า (Plan / Preventive

Read more

  ArchiFM.net เป็นระบบการจัดการทรัพยากรอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี BIM ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ไปจนถึงการจัดการในระยะยาว ทำให้ในแง่ของการบริหารงานอาคารนั้นมีประสิทธิภาพมากขี้น และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลและบริหารลงด้วยอานิสงค์จากข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ArchiFM.net นั้นทำงานร่วมกับ ArchiCAD และสร้างฐานข้อมูล FM (Facility Management) ขึ้นมาจากข้อมูลการออกแบบ BIM นอกเหนือจากข้อมูลด้าน CAD

Read more

Menu