ขณะนี้เราได้เปลี่ยนช่องทางอัพเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นรูปแบบของ Social Media เพราะบางกรณีอีเมลล์อาจไปไม่ถึงท่าน ซึ่งท่านสามารถติดตามเราได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

AppliCAD Manufacturing

สำหรับท่านที่สนใจด้าน อุตสาหกรรมการผลิต

AppliCAD Construction

สำหรับท่านที่สนใจด้าน งานสถาปัตยกรรม และก่อสร้าง

Leave a Comment