Simulate the fluid flow, heat transfer, and fluid forces that are critical to the success of your designs. CLICK HERE! ขอราคา SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation (CFD) คือ ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของของไหล และแสดงผลลัพธ์เป็นค่าตัวเลข, เฉดสี, หรือภาพเคลื่อนไหว ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของของไหลได้ง่ายขึ้น

SOLIDWORKS Flow Simulation เป็นซอฟต์แวร์ที่ Add-in ใน SOLIDWORKS ทำให้สามารถแก้ไขแบบงานพร้อมวิเคราะห์หาผลลัพธ์ได้ทันที

ความสามารถหลัก ๆ ของ SOLIDWORKS FLOW SIMULATION มีดังต่อไปนี้

 • สามารถวิเคราะห์การไหลของของเหลวและก๊าซได้
 • สามารถวิเคราะห์ของไหลทั้งที่อัดตัวไม่ได้และอัดตัวได้
 • สามารถจำลองการไหลแบบระบบปิด (Internal) และระบบเปิด (External) ได้ 
 • สามารถจำลองการไหลได้ทั้งแบบ Steady State และ Transient ได้
 • สามารถวิเคราะห์การไหลแบบ Laminar และ Turbulent ได้
 • สามารถวิเคราะห์ในช่วง Subsonic ,Transonic และ Supersonic ได้
 • สามารถวิเคราะห์ของเหลวที่มีพฤติกรรมแบบ Newtonian และ Non-Newtonian ได้
 • สามารถกำหนดขนาดความขรุขระผิวของผนังได้
 • สามารถวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของไหลต่างชนิดกันได้
 • สามารถจำลองการไหลผ่านวัสดุรูพรุน (Porous Media) ได้
 • สามารถวิเคราะห์การไหลผ่านใบพัดที่มีการหมุนได้
 • สามารถวิเคราะห์การนำความร้อนภายในก้อนชิ้นงาน (Conduction)ได้
 • สามารถวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนระหว่างก้อนชิ้นงานกับของไหล (Convection)ได้
 • สามารถวิเคราะห์การแผ่รังสีระหว่างก้อนชิ้นงาน (Radiation)ได้
 • สามารถวิเคราะห์หาความเหมาะสมของการวางตำแหน่งของชิ้นงาน ภายใต้เงื่อนไขที่เรากำหนดได้

แพ็กเกจเสริมสำหรับ SOLIDWORKS FLOW SIMULATION

Electronic Cooling Module สำหรับผู้ออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือแผงวงจร โดยใน Package ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลของวัสดุ และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พัดลม, แผ่น PCB และ Heat Sink เป็นต้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการคำนวณหา Joule Heating, Heat Pipes และ Two-Resistor Component
Heating Ventilation Air Condition Module (HVAC Module) สำหรับผู้ออกแบบระบบระบายอากาศ (Ventilation) และระบบปรับอากาศ (Air Condition) โดยมีฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งภายใน เช่น อิฐแบบต่างๆ หนัง ผ้า ไม้ เป็นต้น SOLIDWORKS Flow Simulation (HVAC Module) สามารถคำนวณหาค่า Radiation, Comfort Parameters และ Tracer Study

เรียนรู้เพิ่มเติม

โชว์เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องบินด้วย SOLIDWORKS Flow Simulation
วิเคราะห์ความแข็งแรงของสะพานต้านแรงคลื่นน้ำด้วย SOLIDWORKS Flow Simulation
วิเคราะห์การติดแอร์ในห้องด้วย SOLIDWORKS Flow Simulation
การวิเคราะห์ของไหล (Flow&Thermal Analysis) อุปกรณ์วาล์วและท่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่