ARCHICAD

เป็นซอฟต์แวร์ ช่วยออกแบบ ทำแบบ อาคาร เทคโนโลยี BIM ได้รับความนิยมจากสถาปนิกทั่วโลก ทั้งใน ยุโรป อเมริกา และ ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทย ทั้งบริษัทออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน รวมถึงหน่วยงานราชการสำคัญต่างๆ

FRESH LOOK A BIM

for architects  and contractors

"ออกแบบ ทำแบบ ถอดปริมาณ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ"

BIM with ARCHICAD

archicad-logo

เป็นซอฟต์แวร์ ช่วยออกแบบ ทำแบบ อาคาร เทคโนโลยี BIM  ที่ได้รับความนิยมจากสถาปนิกทั่วโลก ทั้งใน ยุโรป อเมริกา และ ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทย ทั้งบริษัทออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน รวมถึงหน่วยงานราชการสำคัญต่างๆ ครอบคลุมถึงส่วนสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท.

ช่วย สถาปนิก ให้ สามารถ ถ่ายทอด จินตนาการ ออกมาเป็น แบบจำลอง 3 มิติ ที่สามารถ เห็นได้ทุกมุมมอง ทั้งภายนอก ภายใน  ตลอดจนช่วยให้การทำแบบ หรือ การเขียนแบบ CAD ทำได้ง่ายกว่า เดิม เพราะ สามารถเขียนแบบ แปลน รูปด้าน รูปตัด ให้โดยอัตโนมัติ ตามที่ต้องการ    อีกทั้งยังช่วยถอดปริมาณวัสดุ ที่ใช้อาคาร ในอาคาร อย่างเช่น พื้นที่ใช้สอย  พื้นที่ผนังด้านนอก ด้านใน  ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วกว่าการทำงานแบบเดิม

ยังเป็นเครื่องมือ สำหรับ ผู้รับเหมา เพื่อการเคลียร์แบบ ในลักษณะ 3 มิติ เพื่อ ให้ได้ความชัดเจนในการทำงาน ของผู้ร่วมงาน ต่าง ๆ ฝ่ายหรือต่างบริษัท ที่ต้อง มาทำงานในโครงการเดียวกัน ซึ่งสามารถลด การเข้าใจงานที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน  และ เมื่อสามารถ combine แบบได้แล้ว จะทำให้การเขียน asbuilt drawing  เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว กว่าวิธีการเดิม ๆ มาก

AC20Banner_2Xx

คุณสมบัติ

โมเดล 3 มิติ

โมเดล 3 มิติ

2D-auto2

ทำแบบ 2D ให้อัตโนมัติ
แปลน รูปด้าน รูปตัด

BOQ-wall2

BOQ พื้นที่ผนัง ขนาด จำนวน
ปริมาตร อัตโนมัติ

3D-Section2_0

3D Section อัตโนมัติ

Perspective2

Perspective

render2_0

Render

animation2

Animation

BimxAppShot2

BIMx ดูแบบ 2D 3D บน
Tablet (Android, iOS)

Sun-study2_0

Sun study

test-build2_0

จำลองการก่อสร้าง

TEAMWORK

รองรับการทำงาน โครงการเดียวกัน ได้ ด้วยระบบ การทำงานแบบ Teamwork  ที่ สถาปนิก วิศวกร หรือ ช่างเขียนแบบ สามารถทำงาน ในอาคารเดียวกัน ไปพรอม ๆ กัน โดย ทุกคนสามารถเห็น ความคืบหน้า ของงาน โดยรวมได้ตลอดเวลาที่ เชื่อมต่อกับข้อมูล   ทีมงาน สามารถทำงานเสมือน ประชุมเคลียร์แบบ หรือ co-design ไปด้วยกันได้  ทำให้ งานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง  ง่ายต่อการจัดการ

ตัวอย่างหน้าจอการทำงานแบบ Teamwork

BimxPro

แอพพลิเคชันที่ อำนวยความสะดวกให้ สถาปนิก และ วิศวกร BIM ทำงานแบบ ไร้สาย และ ปราศจากม้วนแบบ (Drawing) เนื่องจากข้อมูลแบบจำลอง และ drawing รวมถึง BOQ จะสามารถเก็บอยู่ใน มือถือ หรือ แทบเบล็ต ซึ่งสามารถเรียกมาดู อ้างอิง หรือ เพื่อการนำเสนอได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

Navigating-in-the-Hyper-Model

Navigating in the Hyper-Model
หมุนดูได้ทุกมุมมองทั้ง 3D 2D

3D-cutaways

3D-cutaways
ตัดดูภายใน และโครงสร้างได้ทันที

Drawings-within-the-Model-Context

Drawings within the Model Context
ดูแบบที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้อง คลี่ม้วนกระดาษ

Learning Material

เทคนิคการใช้งาน

เทคนิคการใช้งาน

รวมเทคนิคการใช้งานต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม ArchiCAD

บทความน่าอ่าน

บทความน่าอ่าน

รวมบทความต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม ArchiCAD

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้โปรแกรม ArchiCAD

รวมดาวน์โหลด

รวมดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ เอกสาร เกี่ยวกับโปรแกรม ArchiCAD

เทคนิคการใช้งาน

Related Product