CADprofi

ช่วยในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และ เครื่องกล เช่น งานติดตั้งไฟฟ้า และ ประปา

CADprofi ประกอบด้วยคุณสมบัติมากมายที่จะช่วยให้งานของท่านเสร็จเร็วขึ้น ท่านสามารถที่จะร่างแบบและแก้ไขงานซึ่งเรามีสัญญาลักษณ์ และ objects มากมาย CADprofi ประกอบด้วย 4 โมดูลที่จำเป็นกับนักออกแบบและผู้ใช้งาน CAD และยังเป็นโปรแกรมเสริม ที่ครอบคลุมงานออกแบบ ในหลากหลายสาขา สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม CAD ต่างๆ ที่เราใช้อยู่มากมายได้ เช่น AutoCAD, AutoCAD LT, GstarCAD และ CAD ทางเลือก อื่นๆ อีกมากมาย

ขอราคาพิเศษโทร
02-744-9669


ขอใบเสนอราคา CADprofi ด่วน!

ออกแบบได้เร็ว และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

CADprofi ประกอบด้วยคุณสมบัติมากมายที่จะช่วยให้งานของท่านเสร็จเร็วขึ้น ท่านสามารถที่จะร่างแบบและแก้ไขงานซึ่งเรามีสัญญาลักษณ์ และ objects มากมาย CADprofi ประกอบด้วย 4 โมดูลที่จำเป็นกับนักออกแบบและผู้ใช้งาน CAD และยังเป็นโปรแกรมเสริม ที่ครอบคลุมงานออกแบบ ในหลากหลายสาขา สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม CAD ต่างๆ ที่เราใช้อยู่มากมายได้ เช่น AutoCAD, AutoCAD LT, GstarCAD และ CAD ทางเลือกต่างๆอีกมากมาย


CADprofi Mechanical

โปรแกรมช่วยในการออกแบบงานเครื่องกลและงานก่อสร้างในแบบ 2 มิติ แอพพลิเคชัน ประกอบด้วยชุดของชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอิงตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ยังสามารถวาดและแก้ไขรูปแบบได้ เช่นเดียวกับระบบไฮโดรลิก และนิวเมติก

CADprofi Mechanical
 • - Standardized parts: bolts, screws, washers, nuts, joints, rivets, studs, openings, rebates, wedges, pivots, pins, bearings, grease nipples, and many more.
 • - มาตราฐานสากล (DIN, ISO, ANSI)
 • - Steel profile เช่น L-Bar, Flat Bar, Box Section, Rod, Pipe และ อื่นๆ
 • - Casing และ End Cap, Pipe, U – Bend, Tee, Reducer และ อื่นๆ
 • - ชิ้นส่วนต่างๆ มีให้เลือกในหลากหลายมุมมอง
 • - มีกระบวนการสำหรับคำนวณ และ เขียน ระบบ Heat Exchanger แบบอัตโนมัติ
 • - มีเครื่องมือแก้ไขสำหรับ Diagram ของ ระบบ นิวเมติก และ ประปา
 • - ออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการใช้สัญลักษณ์ และ Object ด้วย One Click Technology
 • - Automatic numbering wizard หรือตัวช่วยสร้างหมายเลขอัตโนมัติ
 • - ตัวจัดการ ในการเพิ่ม Block, Drawing Frame และ สัญลักษณ์ ของผู้ใช้งาน
 • - สร้าง BOM/BOQ อัตโนมัติ – สามารถสั่งพิมพ์ หรือ ส่งออกไฟล์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น pdf, rft (doc), xis, xml, csv และอื่นๆ
 • - สร้างรายการสัญลักษณ์ให้อัตโนมัติ
 • - Library ของอุปกรณ์ และ เครื่องมือต่างๆ จากผู้ผลิตชั้นนำ ที่หลากหลาย
 • - รองรับหน่วย Metric และ Imperial
 • - อัพเดทออนไลน์

CADprofi Architectural

ใช้ในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม สร้าง Construction Plan, Cross-Sections และ Elevation Views ช่วยเพิ่มความสะดวกในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น ประตู ผนัง หลังคา สามารถเขียนแบบได้อย่างรวดเร็ว และ ยังมี Library ที่รวบรวมObject ของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งอีกมากมาย อีกทั้งยังมีลักษณะเฉพาะของโปรแกรม ที่สามารถใช้ในการออกแบบทางหนีไฟ และ เส้นทางออกฉุกเฉินได้

CADprofi Architectural
 • - Composite Walls – ความสามารถในการระบุโครงสร้างผนังได้ทุกชิ้น
 • - งานไม้แบบ Parametric (ประตู และ หน้าต่าง) แปลน รูปตัด และ Elevation
 • - มี Library ของ เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์ และ อื่นๆ ให้เลือกใช้
 • - สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม เช่น Plan Decription, ระยะความสูง, สัญลักษณ์ Opening and Wall Penetration, สัญลักษณ์งานไม้ และ อื่นๆ
 • - วัดค่าขนาดทางสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • - สามารถเขียนแบบ และ แก้ไข แปลนทางออกฉุกเฉินได้
 • - Library ของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบสาธารณสุข ความปลอดภัยในการทำงาน และ การป้องกันไฟไหม้
 • - ออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการใช้สัญลักษณ์ และ Object ด้วย One Click Technology
 • - Automatic numbering wizard หรือตัวช่วยสร้างหมายเลขอัตโนมัติ
 • - ตัวจัดการ ในการเพิ่ม Block, Drawing Frame และ สัญลักษณ์ ของผู้ใช้งาน
 • - สร้าง BOM/BOQ อัตโนมัติ – สามารถสั่งพิมพ์ หรือ ส่งออกไฟล์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น pdf, rft (doc), xis, xml, csv และอื่นๆ
 • - สร้างรายการสัญลักษณ์ให้อัตโนมัติ
 • - Library ของอุปกรณ์ และ เครื่องมือต่างๆ จากผู้ผลิตชั้นนำ ที่หลากหลาย
 • - รองรับหน่วย Metric และ Imperial
 • - อัพเดทออนไลน์


CADprofi HVAC & Piping

HVAC& Piping ประกอบด้วย library ของ objects ที่ใช้ในการเขียนแบบ สำหรับการติดตั้งงานระบบ HVAC การติดตั้งท่อ, ท่อประปา, ท่อก๊าซ, เครื่องดับเพลิง และ การทำความเย็น รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับการออกแบบก่อสร้าง และ งานอุตสาหกรรมด้วย เช่น การออกแบบแผนผัง และ แผนภูมิ, มุมมอง Isometric, Plan และ cross-sections

CADprofi HVAC & Piping
 • - สามารถออกแบบการติดตั้งที่ซับซ้อนได้ทุกชนิด (ระบบความร้อน ระบบประปา แก๊ส ระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม และอื่นๆ)
 • - ช่วยอำนวยความสะดวกในการวาดแบบแปลน รูปตัด แผนผัง และ มุมมอง Isometric
 • - สามารถวาดระบบท่อ และ ระบบระบายอากาสได้โดยอัตโนมัติ
 • - สามารถเชื่อมต่อท่อต่างๆ ด้วยการเลือกชิ้นส่วนที่ต้องการโดยอัตโนมัติ
 • - วัดค่าขนาดทางสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • - สามารถคำนวณความยาวของท่อ และ พื้นผิวของท่อระบายอากาศได้
 • - ออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการใช้สัญลักษณ์ และ Object ด้วย One Click Technology
 • - Automatic numbering wizard หรือตัวช่วยสร้างหมายเลขอัตโนมัติ
 • - ตัวจัดการ ในการเพิ่ม Block, Drawing Frame และ สัญลักษณ์ ของผู้ใช้งาน
 • - สร้าง BOM/BOQ อัตโนมัติ – สามารถสั่งพิมพ์ หรือ ส่งออกไฟล์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น pdf, rft (doc), xis, xml, csv และอื่นๆ
 • - สร้างรายการสัญลักษณ์ให้อัตโนมัติ
 • - Library ของอุปกรณ์ และ เครื่องมือต่างๆ จากผู้ผลิตชั้นนำ ที่หลากหลาย
 • - รองรับหน่วย Metric และ Imperial
 • - อัพเดทออนไลน์

CADprofi Electrical

ใช้สำหรับการออกแบบ เขียนแบบ วงจรไฟฟ้า ที่มีความซับซ้อน เช่น วงจรไฟฟ้า วงจรการติดตั้งสายโทรคมนาคมต่างๆ เป็นต้น โปรแกรมจะมีสัญลักษณ์ และ แบบของอุปกรณ์มาตรฐานไว้ให้ เช่น light fixtures, switchgearsเป็นต้น โปรแกรมจะช่วยให้เขียนแบบวงจร การเดินสายไฟต่างๆ ทำได้ง่าย รวดเร็วขึ้น และ ที่มีประโยชน์มาก คือ การสร้างหมายเลขที่อยู่ของวงจรไฟฟ้า การแก้ไขพิมพ์เขียว สามารถทำได้อย่างง่ายดาย

CADprofi Electrical
 • - An extensive library of symbols for electrical and industrial automation installations.
 • - Automatic drawing of wiring ducts and routes.
 • - Electrical components, switches, light fixtures and more
 • - Quick numbering (addressing) of electric circuits.
 • - Products and equipment by leading manufacturers (Legrand, Cablofil, Zucchini and more).
 • - Designing busbars installations with the possibility to work in 2D or 3D. Designing lightning protection systems.
 • - ออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการใช้สัญลักษณ์ และ Object ด้วย One Click Technology
 • - Automatic numbering wizard หรือตัวช่วยสร้างหมายเลขอัตโนมัติ
 • - ตัวจัดการ ในการเพิ่ม Block, Drawing Frame และ สัญลักษณ์ ของผู้ใช้งาน
 • - สร้าง BOM/BOQ อัตโนมัติ – สามารถสั่งพิมพ์ หรือ ส่งออกไฟล์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น pdf, rft (doc), xis, xml, csv และอื่นๆ
 • - สร้างรายการสัญลักษณ์ให้อัตโนมัติ
 • - Library ของอุปกรณ์ และ เครื่องมือต่างๆ จากผู้ผลิตชั้นนำ ที่หลากหลาย
 • - รองรับหน่วย Metric และ Imperial
 • - อัพเดทออนไลน์

ทดลองใช้งาน CADprofi ด้วยตัวท่านเอง

ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี เปรียบเทียบ Feature ต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ

CADprofi

เขียนแบบได้ง่าย และ รวดเร็วมากขึ้น ด้วยรูปแบบการทำงาน, ชุดเครื่องมือ และ คำสั่งพิเศษ ต่างๆ ดังนี้

ทำงานบน CAD ตัวเดิม ประหยัดเวลาในการเรียนรู้
มี Object/Block หลากหลายชนิด และ มุมมอง ให้เลือกใช้งาน (DIN, ISO, ANSI และ IEC)
สัญลักษณ์ การให้ค่า บอกขนาด สำเร็จรูป เช่น Surface Finish, Tolerance, Welding, Pneumatic, Hydraulic รวมไปจนถึงสัญลักษณ์ ทางด้านงานไฟฟ้า และ HVAC & Piping
สามารถเพิ่ม Block ของตนเองได้
เครื่องมือ เชื่อมโยง Block กับ คุณสมบัติอื่นๆ ทำให้ง่าย ต่อการค้นหามุมมอง หรือ คุณสมบัติอื่นๆ ของ Part เดิม
Automatic Trim or Extend เวลาที่แทรก หรือ ลบสัญลักษณ์ บนเส้นใดๆ
ถอดปริมาณวัสดุ (BOM/BOQ) อัตโนมัติ เพียงไม่กี่คลิ๊ก พร้อมส่งออกไฟล์ได้หลายชนิด

ขอราคาพิเศษ CADprofi ด้วยตัวท่านเอง

ขอใบเสนอราคา CADprofi ด่วน!

CADprofi

ง่ายต่อการใช้งาน

CADprofi เป็น Parametric CAD application ที่สามารถใช้ในงานออกแบบได้อย่างหลากหลาย ตัวโปรแกรมใช้งานง่าย มี user interface ที่เข้าใจง่ายทำให้สามารถเรียกใช้คุณลักษณะต่างๆ (features) ได้ย่างครบครัน และ ทันท่วงที โดยไม่ต้องเสียเวลามากมายไปกับการเรียนรู้การใช้งาน CADprofi ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่สถาปนิก และ วิศวกร แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับโปรแกรม หรือ มีโอกาสใช้งาน CAD เป็นบางครั้ง ก็ยังพึงพอใจในความสะดวกสบาย และ ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ CADprofi

CADprofi

ผสานการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผู้ใช้งานมากมายทั่วโลกต่างก็เลือกใช้ CADprofi นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องคอยอัพเดทให้ CADprofi สามารถใช้งานร่วมกับ CAD applications อื่นๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ และ เปี่ยมประสิทธิภาพ ในทุกเวอร์ชั่นใหม่ที่นำสู่ตลาด CADprofi จะเลือกให้เข้ากับ CAD ให้อัตโนมัติ ไมว่าจะเป็น GstarCAD, AutoCAD, ZWCAD, ProgeCAD และอื่นๆ นอกจากนี้ ไฟล์งานเขียนแบบ ที่สร้างขึ้นโดย CADprofi ยังมีความเข้ากันได้กับไฟล์ชนิด DWG และ DFX และ ยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ CAD application ใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องติดตั้ง หรือ ต้องใช้เฉพาะ CADprofi. เราพัฒนาคุณลักษณะพิเศษนี้ต่อเนื่องมายัง CADprofi suite เช่นเดียวกัน รุ่นนี้ที่ประกอบไปด้วย Feature ใหม่ๆ ซึ่งผ่านการทดสอบมานับครั้งไม่ถ้วน เพื่อให้ผู้ใช้งาน Upgrade เนื้อหา และ คำสั่ง โดยระบบ Online Update จะทำการ update ให้กับผู้ใช้งานทุกคนทันที เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดของพวกเรา

CADprofi

ความสามารถที่ครบครัน

สถาปนิก วิศวกร และ นักออกแบบ สามารถใช้ CADprofi ในการสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะเป็น การก่อสร้างอาคาร การวางท่อ ระบบประปา ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และ การติดตั้งทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปจนถึงงานทางด้านเครื่องกล และ งานโครงสร้างของอุตสาหกรรมก่อสร้าง CADprofi package ทั้งหมดประกอบด้วย 4 โมดุล คือ :

โปรแกรมเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกัน หรือ จะแยกการติดตั้งออกจากกันก็ได้ หรือ อาจใช้ร่วมกัน เฉพาะบางโมดูลก็ทำได้เช่นเดียวกัน. CADprofi ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการเขียนแบบ 2D และ การเขียนแบบ Isometric แต่ Library ของ Object ที่มีการ update อย่างต่อเนื่องโดยผู้ผลิตต่างๆ ยังให้ประโยชน์ และ ความสะดวกสบายสำหรับการออกแบบ 3D ด้วยเช่นเดียวกัน ครบครันด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ช่วยให้ผู้ใช้ ไม่ว่าจะมีความถนัดในระดับใดก็สามารถใช้งานได้สบาย ตั้งแต่ Auto Nummering และ ใส่รายละเอียด ไปจนถึงการถอดแบบรายการวัสดุ (Bill of Material) แล้วยังส่งออกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ที่หลากหลายเพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป (ประกอบด้วย doc, xls, xml และอื่นๆ อีกมากมาย)

CONTACT US

สอบถามราคา CADprofi, โปรโมชั่น CADprofi, ทดลองใช้โปรแกรม CADprofi, สอบถามรายละเอียดอื่นๆ

Applicad Public Company Limited
69 Soi Sukhumvit 68, Sukhumvit Rd.
Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel: (+66) 2744-9669 Fax: (+66) 2744-9602
Email: [email protected]

Sign up for our newsletter now

ติดตามข่าวสารจากทางบริษัทแอพพลิแคด กรุณากรอกข้อมูลค่ะ