Chat with us, powered by LiveChat

Menu

What’s New GstarCAD2012 EX

Jan

28

2016

What’s New GstarCAD2012 EX

ใน เวอร์ชั่นนี้ได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องหลายอย่างด้วยกันครับ ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2012 เช่น การแก้ไขไฟล์สำรอง รวมถึงการพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดการทำงานต่างๆ การปรับปรุงแก้ไขหน้าต่าง Mtext ให้ดีขึ้น การป้อนข้อความและรูปแบบกล่องในการแก้ไขข้อความ Mtext ซึ่งจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของกรอบ Mtext ซึ่งทำให้ง่ายต่อการป้อนข้อความ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการปริ้นท์แบบ Publish is <3D DWF> ในคำสั่ง Page Setup. เพื่อง่ายต่อสำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษ นอกจากนั้นคุณยังสามารถสร้าง DWF ในรูปแบบของวัตถุที่เป็น 3 มิติ รูปแบบเช่นเดียวกับไฟล์ DWG ของคุณได้

ในเวอร์ชั่นนี้ไม่เพียงแต่การแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุง แต่ยังเต็มไปด้วยเครื่องมือและนวัตกรรมที่คุณสามารถได้อย่างง่ายดาย โดยหาได้ที่เมนู Express เช่น Areasum, Layout by path, Align Tool, Arrange Tool, Text Match, Change Text, Text Align and Batpurge เป็นต้น

คำสั่งพิเศษ GstarCAD2012 EX

Areasum

เป็นเครื่องมือที่สามารถหาพื้นที่ได้โดยอัตโนมัติ
แม้ว่ารูปทรงที่ซับซ้อนโดยการเลือกพื้นที่เพิ่ม
หลายๆ พื้นที่ โดยต้องเป็นพื้นที่ปิดได้แบบเร็วขึ้น

Layout bypath

คำสั่งนี้จะแตกต่างจากฟังก์ชันอาร์เรย์ทั่วไป
คำสั่ง Layout bypathจะทำการคัดลอกวัตถุไป
ตามแนวเส้นทาง(โค้ง)ผู้ใช้สามารถเลือกหรือกำหนดระยะห่างของวัตถุที่ต้องการว่างได้

 

Align tool

เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งาน ให้สอดคล้องกับวัตถุที่เลือก เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม เส้นร่องโค้ง Plines บล็อกและรูปแบบวัตถุสามมิติไปในทิศทางแกน X หรือแม้กระทั่งแกน Y โดยวัตถุจะถูกว่างไปตามแนว หรือทิศทางที่กำหนด

Arrange tool

เป็นเครื่องมือที่สามารถกำหนดระนาบของวัตถุ ได้รวดเร็วสามารถปรับและจัดตามแนวตั้งหรือแนวนอนของหลายๆ วัตถุ เช่น เป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม เส้นโค้งเส้น โพลีลาย และบล๊อก และยังสามารถเลือกระยะห่างระหว่างคอลัมน์และแถว ซึ่งจะช่วยงานได้เป็นอย่างดี

Text Match

เป็นคำสั่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถคัดลองคุณสมบัติของ Text หรือ Mtext เพื่อส่งต่อให้กับ Text หรือ Mtext ที่ต้องการคัดลองคุณสมบัติลงไป โดยวัตถุที่สามารถคัดลองได้ คือ : Content, Color, Height, Angle, Align, Layer, Width factor, Style

Change text

ช่วยให้ผู้ใช้ทำการปรับเปลี่ยนตัวอักษรได้หลากหลายรูป แบบ ตัวอย่างเช่น คำสั่งนี้สามารถปรับเปลี่ยน Alignment, Height, Width, Position, Rotation, Style และ Content ของตัวอักษรหลายๆ อันพร้อมกัน มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงของทั้ง Text และ Mtext ง่ายขึ้น

Text Align

เป็นคำสั่งที่จะช่วยในการจัดเรียงตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำสั่ง Text หรือ Mtext ด้วยการกำหนดพิกัด X หรือ Y หรือตำแหน่งที่ทำการเลือกเพียงแค่จุดหรือสองจุด เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

Batpurge

คำสั่งนี้จะช่วยในการลบวัตถุที่ไม่ได้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Block, Layer, Line type, Dimension style หรือ Text style บน Drawing จำนวนมาก คำสั่งนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟล์ มันจะทำการลบวัตถุได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงมาก

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...

Menu