Tips & Tricks – SolidWorks

  การเขียนชิ้นงานในโปนแกรม SolidWorks มีหลากหลายวิธีในการสร้างชิ้นงาน วันนี้ผมขอยกตัวอย่างที่เรามักเจอในการทำงานจริงอยู่บ่อยๆ คือการ Import ไฟล์เข้ามาทำงานในโปรแกรม SolidWorks บางครั้งต้องพบกับงานที่เป็นลักษณะผิว Surface ซึ่งไม่มีความหนา ทำให้การหาปริมาตรของชิ้นงานยากขึ้น แต่โปรแกรม SolidWorks มีคำสั่งที่เข้ามาช่วยให้การทำงานลักษณะนี้ง่ายขึ้นด้วยคำสั่ง Intersect มาดูกันครับว่ามีวิธีการอย่างไร ตัวอย่างนี้เป็นการจำลองนำไฟล์ Surface

Read more

ในการสร้าง Drawing นับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่เราจะต้องให้รายละเอียดของชิ้นงาน ซึ่งก็จะมีขั้นตอนมากพอสมควร เช่น การสร้าง View, การให้ขนาด เป็นต้น โดย Tips&Tricks นี้เรามีวิธีการลดขั้นตอนในการสร้าง View ให้กับ Drawing ด้วยการใช้งาน SolidWorks Task Scheduler เพื่อลดเวลาในการทำงานในส่วนนี้

Read more

หลายครั้งที่เราสร้าง Drawing ขึ้นมาใหม่อาจจะใช้เวลาพอสมควรในการทำ Drawing นั้นๆ ในส่วนของการทำ Document Reference ก็จะมาช่วยในการทำ Drawing ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เคยต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้เสียเวลา เราสามารถที่จะเอารูปแบบการจัดวางของ Drawing เดิมเข้ามาใช้งานได้ทันที อีกทั้งยัง Reference กับ Part ตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นด้วย ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Read more

ในการสร้าง Drawing View ใน SolidWorks มีฟังก์ชั่นนี้ให้เราพร้อมนำไปใช้งานได้เลย และเป็นมุมมองที่เป็นมาตรฐาน แต่ในบางครั้งเราต้องการสร้างมุมมองภาพที่จะแสดงให้เป็นแบบที่เรากำหนดเอง แต่ไม่รู้วิธีการสร้างวิวไว้ใช้งาน ดังนั้นใน Tips & Tricks นี้เราลองมาสร้างมุมมองแบบ Perspective กัน ซึ่งอีกเป็นมุมมองนึงที่สวยงามเสมือนภาพจริงที่เรามองเห็นกัน และยังสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับการทำ Explode View

Read more

ประโยชน์ : ถ้าในงานออกแบบแล้วมีบริเวณผิวชิ้นงานติดชนกันอยู่ ถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งคำสั่ง Interference Detection ก็จะเป็นตัวช่วยลดข้อผิดพลาดในงานออกแบบของคุณได้ Tips & Tricks: ธนทรัพย์ ปิยะมณีธนา

  Engineer หรือ Draft Man หลายๆ ท่าน คงเคยปวดหัวกับเรื่องของการถอดแบบเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการดูปริมาณ หรือจำนวนของอุปกรณ์ เพื่อที่จะเอาไปสั่งของหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการผลิตชิ้นงานใน Project นั้นๆ ว่ามีอะไรบ้างและมีใช้จำนวนเท่าไหร่ เพื่อไม่ไห้เกิดการสั่งของเข้ามามากจนเกินความจำเป็นเพราะนั้นจะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปหากสั่งของเข้ามา Stock เก็บไว้ และก็จะไม่เกิดประโยชน์ อีกทั้งของที่เอามา Stock เอาไว้นั้นก็ย่อมมีการเสื่อมตามสภาพ

Read more

เขียนเกลียวคอขวดน้ำพลาสติกด้วย SolidWorks | AppliCAD Co., Ltd. ในงานเขียนขวดน้ำพลาสติกด้วยโปแกรม SolidWorks พบเห็นกันอย่างแพร่หลายมาก เพราะด้วยโปรแกรม SolidWorks มีคำสั่งที่เป็นที่นิยม โดยใช้ Variable Pitch ใน Helix และ Face Delete

Read more