My logo

Tips & Tricks – SolidWorks

Predefined…เป็นคำสั่งที่ช่วยวางภาพของชิ้นงานพร้อมกันหลายๆภาพใน Sheet Drawing อย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนการใช้ดังนี้ ไปที่ Menu>Insert>Drawing View> Predefined… คำสั่ง Drawing View1 จะโชว์ขึ้นมา ในช่องของ Orientation ให้เลือก มุมมองของภาพเริ่มต้นแล้ววางลงใน Drawing แล้วคลิ๊ก OK จากนั้นใช้คำสั่ง Projected View เพื่อที่จะวางภาพของชิ้นงานในมุมมองอื่นๆต่อไป จัดตำแหน่งภาพของชิ้นงานตามที่ต้องการ ถึงขั้นตอนนี้สามารถ Save as Drawing templates (*.dwdot) เก็บไวใช้อีกก็ได้ การใช้งานมีวิธีการง่ายๆโดยการคลิ๊กเลือกชิ้นงานแล้วลากมาวางใน Drawing ได้เลย เท่านี้ก็จะได้การวางชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว

การคำนวณหาอายุการใช้งานของ Bearing ด้วยคำสั่ง Bearing Calculator Bearing Calculator เป็นคำสั่งที่ช่วยในการวิเคราะห์คำนวนหาอายุการใช้งานของ Bearing ซึ่งผู้ออกแบบสามารถกำหนดจำนวนรอบหรือโหลดที่กระทำต่อ Bearing ได้ มีขั้นตอนดังนี้ เริ่มจาก Add-Ins เลือก Toolbox แล้ว คลิ๊ก OK จากนั้นไปที่ Menu bar > Toolbox > Bearing Calculator 1.เลือกหน่วยมาตรฐาน 2.เลือกมาตรฐาน 3.ชนิดของ Bearing 4.เลือกขนาดของ Bearing ที่ต้องการ 5.ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ 6.สามารถออกแบบลูกกลิ้งหรือเส้นผ่าศูนย์กลางเองได้ 7.ภาระโหลดที่ใช้งานจริง 8.ความเร็วรอบที่ใช้งาน 9.เริ่มทำการคำนวณ

Read more

การใช้เมาส์ใน SolidWorks ก็มีคำสั่งที่ช่วยให้เลือกเส้นขอบของชิ้นได้ง่ายขึ้น จากภาพเมื่อต้องการเลือกเส้นขอบของชิ้นงานอย่างรวดเร็วให้คลิ๊กเมาส์ เลือกเส้นขอบชิ้นงานหนึ่งเส้นแล้วคลิ้กเมาส์ขวาก็จะมีคำสั่งปรากฎขึ้นมาดัง นี้ Select Midpoint เป็นคำสั่งเพื่อหาจุดกึ่งกลางของเส้นขอบชิ้นงานที่เราได้เลือกไว้ Select Tangency เป็นคำสั่งเพื่อเลือกเส้นขอบชิ้นงานที่มีการสัมผัสกันกับเส้นขอบชิ้นงานที่เราได้เลือกไว้ Select Loop เป็นคำสั่งเพื่อเลือกเส้นขอบชิ้นงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ผิวเดียวกันกับเส้นขอบชิ้นงานที่เราได้เลือกไว้ บทความโดย MEC Team

การนำข้อมูลไฟล์ออกจากโปรแกรม ArchiCAD มีหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่การนำไฟล์ออกมานั้นจะเป็น PDF เฉพาะลายเส้นแบบ 2D ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกว่า แต่โปรแกรมก็ยังสามารถส่งออกและสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบของ PDF ที่เป็น 3D และมีโปรแกรมที่สามารถเปิดเป็นลักษณะรูปแบบของการนำเสนอแบบ 3D ได้เช่นกัน – วิธีการเซฟไฟล์นั้น ให้เข้าไปทำงานในโหมด 3D หรือกด F3 ก่อนแล้วทำการ Save as เป็นนามสกุลไฟล์ .u3d – หลังจากเซฟไฟล์ .u3d แล้วให้กลับมาที่หน้าต่างเมนูคำสั่ง Navigator ให้เลือกไอคอนหมวดคำสั่ง Project Chooser ดังรูปแล้วเลือก Show Organizer – ภายในหน้าต่าง Organizer

Read more

จากภาพถ้าต้องการอยากสร้าง Sketch บริเวณ Plane ที่ได้สร้างขึ้นมาตัดกับชิ้นงาน Surface จะมีหน้าตัดหรือมีความโค้งเป็นแบบใดในโปรแกรม SolidWorks จะมีคำสั่งที่ช่วยทำงานในลักษณะนี้มีวิธีดังนี้ 1.ให้คลิ๊กเมาส์ที่เมนู Tools>Sketch Tools>Intersection Curve 2.ในช่อง Section Entities ให้คลิ๊กเลือก Plane และชิ้นงานแล้วคลิ๊ก OK เท่านี้ก็จะได้เส้น Sketch ใหม่ขึ้นมา บทความโดย โชคชัย จารุเนตร

เป็น สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่กับ SolidWorks 2010 เราสามารถใช้คำสั่งการทำงานด้านการ Pan , Zoom และ Rotate จากใช้ Multi-Touch กับส่วนที่เป็น Touch PAD ที่ติดมากับ Notebook ที่นะปัจจุบันนี้ได้มีการติดตั้งตัว Touch PAD ที่ลองรับ Multi-Touch มาแล้ว ลองมาดูการใช้งานตามนี้ หรือหลายท่านที่ใช้ PC อยู่เรายังสามารถไปหาซื้อ 3D Mouse มาใช้งานแทนการ Multi-Touch ไปก่อนก็ได้นะครับ สามารถหาข้อมูลได้ที่ www.3dconnexion.com

การแก้ใข Hole Call out ที่ SolidWorks มีการกำหนดรายละเอียดให้อัตโนมัติ โดยการเข้าไปแก้ไขฐานข้อมูลของ SolidWorks ใน Folder ที่ทำการติดตั้งโปรแกรมครับ จากรูปที่ 1 ด้านขวา (สีน้ำเงิน) เป็นการยกตัวอย่างการให้ขนาดแบบปกติที่ได้จากโปรแกรม ในขณะที่ด้านซ้าย (สีแดง) เป็นการให้ขนาดตามที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ U เป็นคาว่า C’BORE, ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ รูปที่ 1 1. เข้าไปแก้ใน Code ของ SW ใน C:Program FilesSolidWorks Corp SolidWorks lang englishcalloutformat.txt ตามรูปที่

Read more

เคย มั้ยครับที่บางครั้งเราทางานอยู่ดีๆ เจ้า SolidWorks ตัวดีของเราก็มีอาการแปลกไปซะอย่างงั้น ยกตัวอย่างเช่นอยากจะใส่สีให้ Model ของเราแต่สีก็ดันหายซะนี่!!! ยกตัวอย่างตามรูปที่ 1 ดังนั้นบทความฉบับนี้เรามาดูการแก้ใขฐานข้อมูลของโปรแกรมอย่างง่ายๆ (แต่ต้องระวัง) เพื่อให้ SolidWorks กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมครับ รูปที่ 1 1. ลองเข้าไปดูในตำแหน่งที่ทำการเก็บไฟล์ colorswatches ซึ่งอยู่ใน C: Program Files SolidWorks Corp SolidWorks lang english colorswatches ถ้ามีตาทรูปที่ 2 ก็ถือว่าเป็นปกติครับ แต่ถ้าไม่มีใช้วิธีง่ายที่สุดคือไป Copy เครื่องข้างๆมาครับ SolidWorks Easy For User

Read more

ในการสร้าง Model 3D ทุกๆรูปแบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง Sketch เพื่อใช้เป็นรูปทรงพื้นฐาน ดังนั้น SolidWorks จึงทำการป้องกันความผิดพลาดจากการเผลอ Drag Mouse ไปโดน Sketch ซึ่งอาจทาให้ Sketch เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการกำหนด Fully Define ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ Sketch มีการกำหนดขนาดและความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้งานสามารถสังเกตุได้ง่ายๆคือ เส้น Sketch จะเป็นสีดำดังรูป แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้งานหลายๆคนก็อาจต้องการใช้งานในรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถมีการแก้ใข Sketch ได้ง่ายโดยการ Drag Mouse ที่ Sketch เพื่อให้เปลี่ยนแปลงไปตามต้องการ แต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะติดข้อกำหนดของ SolidWorks ดังนั้นในบทความฉบับนี้จะนำสนอวิธีการปรับแต่งการแก้ข้อกำหนดดังกล่าวโดยมี วิธีดังนี้

Read more

การเริ่มข้า Mode PhotoWorks คลิ๊ก Tools, Add-Ins.หรือ menu bar, Add-Ins.เสร็จแล้วเลือก PhotoWorks, คลิ๊ก OK. PhotoWorks RenderManager ก็จะโชว์ขึ้นมา หลายท่านอาจจะเคยเจอปัญหาเงาของชิ้นงานและตัวชิ้นงานห่างกันมากในการทำภาพ เสมือนจริง(Render) ดูแล้วเหมือนชิ้นงานลอยอยู่บนอากาศดังภาพข้างล่างนี้ วิธีการแก้ไข – คลิ๊กเมาส์ขวาที่ Scene เลือก Edit Scenery ในช่องของ PhotoWorks RenderManager              – Scene Editor ก็จะโชว์ขึ้นมา เลือก Room, Floor offset แล้วปรับเปลี่ยนค่าระยะห่างตาที่ต้องการ หรือใช้คำสั่ง PhotoWorks

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้