บางครั้งผู้ใช้งานต้องการบอกค่ามุมของชิ้นงาน โดยให้ขนาดใน Sketch แต่ในการบอกค่ามุมนั้นอาจจะต้องมีการสร้างเส้นอ้างอิงเพื่อใช้ในการเป็น reference แต่ Tips Trick ในหัวข้อนี้ นี้จะขอแนะนำวิธีการบอกค่ามุมของ sketch โดยไม่ต้องสร้างเส้นอ้างอิง ลองดูตัวอย่างได้เลยค่ะ

1. ทำการสร้าง sketch รูปร่างที่ต้องการ ในรูปต้องการบอกค่ามุมจุดที่วง

 

2. กด Ctrl ค้าง จากนั้นเลือกเส้นตรงที่เป็นด้านประกอบมุม แล้วเลือกจุดยอดมุมจะปรากฎแกน ขึ้นมาที่จุดยอดมุม

3. คลิ๊กวางขนาดบริเวณที่ต้องการ

 

 

จัดทำโดย : แสงเดือน

Tag : SolidWorks

Photo of author
WRITTEN BY

sasikan