Tips & Tricks - SolidWorks Archives - AppliCAD Co., Ltd.

Tips & Tricks – SolidWorks

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในขั้นตอนของการเปลี่ยนชื่อของไฟล์งาน ซึ่งเมื่อเราได้ทำการเปลี่ยนชื่อของไฟล์งานไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Part หรือ Assembly ที่ได้ทำเอาไว้โดยมีการอ้างอิงรายละเอียดไปยังงาน Drawing หรืองาน Assembly ก็ตามแต่ จะเกิดปัญหาตามมาก็คือ เมื่อทำการเปิดไปยังงานหลักหรืองานที่มีชิ้นงานที่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อไฟล์งานมาเกี่ยวข้องแล้ว โปรแกรมจะถามหาไฟล์งานที่มีการถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เราไปเลือกไฟล์งานนั้นๆ ซึ่งในบางครั้งถ้าเราจำชิ้นงานที่ที่ถูกเปลี่ยนชื่องานไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาเปิดงานชิ้นนั้นขึ้นมาได้ดังรูป ซึ่งในบทความนี้จะแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อไฟล์งานโดยไม่ให้มีผลกระทบกับไฟล์งานอื่นๆ 1. เข้าไปที่

Read more

ผู้ใช้งาน SOLIDWORKS อาจมีปัญหา ในการเจาะรู โดยใช้ Hole Wizard > Straight Tap ใน Part และเมื่อเจาะเสร็จแล้ว จะเกิดเส้นประแสดงเส้นเกลียวใน Part และ Assembly ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปิดเส้นประที่แสดงเส้นเกลียวใน Assembly นี้ได้

Read more

ในการสร้างเฟืองเกียร์เราสามารถออกแบบโดยอาศัยการคำนวณจากสมการหาขนาดเฟืองเกียร์ได้และใช้เทคนิคการวาดเฟืองจากค่าที่ได้มาออกแบบคำนวณ ซึ่งมีสูตรสมาการหลายๆสูตรในการคำนวณออกแบบ บทความนี้จะนำเสนอเทคนิคการออกแบบเฟืองโดยจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบเฟืองเกียร์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถย้อนกลับมาแก้ไขค่าต่างๆในการออกแบบเฟืองเกียร์ได้ 1. ให้เปิด New Assembly ก่อน ซึ่งโดยปรกติแล้วหากต้องการสร้างเฟืองเกียร์ใน SolidWorks ผู้ใช้จะเลือก มาตรฐานสแตนดาร์ดจากนั้นเลือกประเภทขอกระบบส่งกำลัง Power Transmission ซึ่งจะแยกออกเป็น 2 แบบคือ เฟืองโซ่ Chin

Read more

บางครั้งผู้ใช้งานอาจประสบปัญหา save ไฟล์ Drawing ไปเป็น DWG/DXF แล้ว พบข้อความแจ้งเตือน “The assembly contains at least one component that contains invalid geometry” และหลังจาก

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks เมื่อออกแบบชิ้นงานแล้วทำการบอกขนาดต่างๆ ใน Drawing เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องสั่งผลิตชิ้นงานต้องมีการสั่งพิมพ์งาน Drawing ผ่านทางเครื่อง Printer ซึ่งในบางครั้งที่ Drawing ของชิ้นงานอาจจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมาย จึงทำให้เวลาเปิดไฟล์งาน Drawing ขึ้นมาแต่ละครั้งค่อนข้างใช้เวลานาน ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการเปิดงาน Drawing เพื่อสั่งปริ้นชิ้นงานอย่างรวดเร็ว

Read more

ผู้ใช้งาน SOLIDWORKS บางครั้ง อยากปรับเปลี่ยน การใช้ scroll mouse ในการ zoom in , zoom out ให้กลับทิศทางกัน เพราะ แต่ละ โปรแกรมที่ใช้ อาจะไม่เหมือนกัน ทำให้ผู้ใช้งาน SOLIDWORKS

Read more

ในการบอกขนาดของชิ้นงาน บางครั้งผู้ใช้งานต้องการกำหนดค่าความเผื่อของชิ้นงานลงบน Drawing แต่ผู้ใช้งานอาจสงสัยว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถระบุตำแหน่งของค่าความเผื่อให้อยู่กึ่งกลางของขนาดได้ ซึ่งในหัวข้อนี้จะขอแนะนำการทำให้ค่าความเผื่อของชิ้นงานอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของ Dimension หากเมื่อกำหนดขนาดและค่าความเผื่อเป็นแบบ Bilateral แล้วสังเกตเห็นว่าตำแหน่งของค่าความเผื่อไม่อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของขนาดที่กำหนดให้ทำดังนี้ เข้าไปที่ option >>> Document Properties >>> Overall drafting standard จากนั้นให้เลือกเป็น Standard

Read more

ผู้ใช้งาน SOLIDWORKS บางครั้งอาจเจอปัญหา Search box ที่อยู่ในกรอบสีแดงหายไป ซึ่งสามารถนำกลับมาเหมือนเดิมได้ โดยทำตามวิธีด้านล่างนี้ รูปแสดงตำแหน่ง SOLIDWORKS Search box ไปที่ Option > System Option > Sketch >

Read more

โดยปกติแล้วการสร้าง Drawing View ของ Part ที่มีรูเจาะแบบเกลียวจะสามารถแสดงลักษณะของเกลียวใน Drawing ได้แบบหนึ่ง แต่ถ้า Part ถูกประกอบใน Assembly แล้ว เมื่อนำ Assembly ไปสร้าง Drawing View ใน Drawing

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks เมื่อได้ทำการออกแบบชิ้นงาน 3D เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราสามารถทำให้ชิ้นงานที่ส้รางขึ้นมานั้น เปรีบยเสมือนชิ้นงานจริงขึ้นมาได้ หรือที่เรียกว่า การทำภาพเสมือนจริงหรืองาน Rendering นั่นเอง โดยสามารถทำควบคู่ไปกับงานออกแบบได้พร้อมๆ กัน เพียงใช้ Software ที่ชื่อว่า SOLIDWORKS Visualize ซึ่งจะถูกติดตั้งมาพร้อมๆ

Read more