Chat with us, powered by LiveChat

เพิ่มความเร็วในการ Sketch หลายๆ ระนาบ บนชิ้นงานด้วย Rapid Sketch

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks - SolidWorks Tips & Tricks Miเพิ่มความเร็วในการ Sketch หลายๆ ระนาบ บนชิ้นงานด้วย Rapid Sketch

Aug

3

2018

เพิ่มความเร็วในการ Sketch หลายๆ ระนาบ บนชิ้นงานด้วย Rapid Sketch

โดยปกติหากเราต้องการ sketch ในระนาบใดๆ ก็ตาม เราต้องใช้คำสั่ง sketch และเลือกระนาบที่เราต้องการสร้าง sketch ขึ้นมา หากเราต้อง sketch บนผิวชิ้นงานหลายๆ ระนาบ เราต้องเสียเวลาในการออกจากคำสั่ง sketch เดิม และเลือกระนาบใหม่เพื่อทำการ sketch
สำหรับคำสั่ง Rapid Sketch ที่จะทำการแนะนำนี้ จะช่วยให้เราสามารถ sketch บนผิวชิ้นงานที่ระนาบแตกต่างกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องออกจากคำสั่ง sketch เลยทีเดียว ซึ่งมีวิธีการใช้งานง่ายๆ ดังต่อไปนี้

– ไปที่ tab sketch เลือกเปิดฟังก์ชั่น Rapid Sketch

– เลือก Sketch > เลือกระนาบที่ต้องการ

– จะเห็นว่าเมื่อทำการ sketch บนระนาบแรกแล้ว สามารถเลือก sketch บนระนาบอื่นได้ทันที จะแสดง
ระนาบสีเทา เพื่อทาการ sketch บนชิ้นงาน โดยไม่จำเป็นต้องออกจากคำสั่ง

 

จัดทำโดย : สุรวัฒน์

RELATED POST

  • 652
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...