Chat with us, powered by LiveChat

Menu

เทคนิคการใช้คำสั่ง Note ในการชิ้บอกชิ้นงานที่มากว่าหนึ่งจุด

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks - SolidWorks Tips & Tricks Miเทคนิคการใช้คำสั่ง Note ในการชิ้บอกชิ้นงานที่มากว่าหนึ่งจุด

Jun

4

2018

เทคนิคการใช้คำสั่ง Note ในการชิ้บอกชิ้นงานที่มากว่าหนึ่งจุด

การทำงานในโปรแกรม SolidWorks ในส่วนของงาน Drawing ที่ต้องมีการใช้คำสั่ง Note ในการชี้บอกรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานที่ต้องการ ในกรณีที่ต้องการชี้บอกรายละเอียดของชิ้นงานมากกว่าหนึ่งจุด อาจจะต้องใช้คำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถชี้บอกรายละเอียดที่ต้องการได้ ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการชี้บอกจุดต่างๆ ที่ต้องการด้วยคำสั่ง Note อย่างรวดเร็ว

1.เปิดงาน Drawing ที่ต้องการใส่รายละเอียดของ Note เลือกคำสั่ง Note แล้วคลิกเลือกจุดที่ต้องการหนึ่งครั้ง

2.เมื่อต้องการชี้บอกรายละเอียดจุดที่สอง ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกจุดที่ต้องการ โปรแกรมจะสร้างเส้นชี้บอกชิ้นงานเพิ่มขึ้นมาทันที

3.เมื่อได้เส้นที่ต้องการแล้วก็สามารถคลิกวางตำแหน่งของ Note ที่ต้องการได้ วิธีนี้สามารถเพิ่มเส้นชี้บอกชิ้นงานได้หลายเส้นตามที่ต้องการได้

4.เพียงเท่านี้ก็สามารถชี้บอกรายละเอียดของชิ้นงานตามจุดที่ต้องการได้

Benefit

สามารถเพิ่มเส้นชี้บอกรายละเอียดของชิ้นงานได้มากกว่าหนึ่งเส้นด้วยคำสั่งเดียว เพียงแค่กดปุ่ม Ctrl แล้วคลิกเลือกจุดที่ต้องการ โดยไม่ต้องใช้คำสั่งใดๆ เพิ่มเติม

 

จัดทำโดย : วรยุทธ สิงห์รอด

  • 413
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Menu