เทคนิคการโชว์สีเส้นขอบชิ้นงานใน Drawing

AppliCAD Co., Ltd.Tips & Tricks Tips & Tricks - SolidWorks Tips & Tricks Miเทคนิคการโชว์สีเส้นขอบชิ้นงานใน Drawing

Jul

12

2018

เทคนิคการโชว์สีเส้นขอบชิ้นงานใน Drawing

การกำหนดเส้นขอบชิ้นงานให้มีสีตามชิ้นงานใน SolidWorks จะทำให้แยกแยะชิ้นงานกันไดง่ายขึ้น

เลือก Use model color for HLR/HLV in drawings

จัดทาโดย : โชคชัย จารุเนตร

RELATED POST

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...