Chat with us, powered by LiveChat

วิธีเลือกชิ้นงานที่ต้องการใน Assembly อย่างรวดเร็ว

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks - SolidWorks Tips & Tricks Miวิธีเลือกชิ้นงานที่ต้องการใน Assembly อย่างรวดเร็ว

Aug

24

2018

วิธีเลือกชิ้นงานที่ต้องการใน Assembly อย่างรวดเร็ว

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในโหมดของงาน Assembly ซึ่งในการทำงานในโหมดนี้ต้องมีการเลือกชิ้นงานที่ต้องการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพื่อ Show / Hide , Suppress , Delete ฯลฯ ซึ่งในบางครั้งต้องทำการเลือกหลายๆ ชิ้นงานพร้อมๆ กัน ซึ่งค่อนข้างเสียเวลาและทำได้อยากในบางงาน ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการเลือกชิ้นงานที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

1. เปิดงาน Assembly ที่ต้องการขึ้นมา

2. จากนั้นเข้าไปที่คำสั่ง Select ด้านบนจะมีการเลือกชิ้นงานในแบบต่างๆ มากมาย

3. ยกตัวอย่างเช่น เลือก Select Toolbox เพื่อเลือกชิ้นงานที่เป็น Toolbox ทั้งหมด ซึ่งในขั้นตอนนี้เราสามารถ Show / Hide , Suppress , Delete ฯลฯ

จะเห็นได้ว่าเมื่อทำตามขั้นตอนด้านแล้ว สามารถเลือกชิ้นงานในแบบต่างๆ มากมาย เพื่อทำการ Show / Hide , Suppress , Delete ฯลฯ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้มาก และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จัดทำโดย :วรยุทธ สิงห์รอด

  • 118
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...