Menu

วิธีสร้างเกลียวด้วยคำสั่ง Thread

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks - SolidWorks Tips & Tricks Miวิธีสร้างเกลียวด้วยคำสั่ง Thread

Aug

27

2018

วิธีสร้างเกลียวด้วยคำสั่ง Thread

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในโหมดของงาน Part ขั้นตอนการสร้างชิ้นงานที่มีเกลียวในบางครั้งจำเป็นต้องสร้างเกลียวที่ชิ้นงานขึ้นมาจริงๆ เพื่อนำไปนำเสนองาน หรือนำไปทำชิ้นงานต้นแบบเพื่อใช้งานจริงก็ตามแต่ ล้วนที่จะต้องทำการสร้างเกลียวขึ้นมาบนชิ้นงานนั้นๆ ทั้งสิ้น ในบทความนี้จะมาแนะนำการสร้างเกลียวจริงด้วยคำสั่ง Thread ที่ SolidWorks มีให้ใช้กัน

1. เปิดชิ้นงานที่ต้องการทำเกลียวขึ้นมา ดังตัวอย่างเป็นชิ้นงานเพลา

2. จากนั้นเข้าไปที่คำสั่ง Thread

3. จากนั้นให้เลือกที่เส้นขอบวงกลมของชิ้นงานที่จะทำเกลียว ในส่วนของ End Condition สามารถเลือกว่าจะกำหนดความยาวของเกลียว จำนวนรอบของเกลียว หรือ กำหนดบริเวณที่ต้องการให้ทำเกลียวไปถึงได้

4. สามารถเลือก Type ของเกลียว , Size , Thread method ฯลฯ ซึ่งสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้เองทั้งหมด

5. เมื่อกำหนดค่าต่างๆ ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว เราสามารถสร้างเกลียวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

จะเห็นได้ว่าเมื่อทำตามขั้นตอนด้านบนแล้ว สามารถสร้างเกลียวบนชิ้นงานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยังมีมาตรฐานต่างๆ ให้เลือกใช้งานได้ และยังสามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน และลดข้อผิดพลาดในเรื่องของขนาดเกลียวต่างๆ ได้อีกด้วย

จัดทำโดย : วรยุทธ สิงห์รอด

  • 1.7K
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading...

Menu