Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

การ Show Description ใน File Properties ที่หายไป

 

เนื่องจากเราอาจจะเผลอไปทำการ Delete  Description ใน File Properties  แล้วทำให้เราไม่สามารถเลือก Descriptionได้ดังรูป  ทั้งนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับงาน  Drawing   ด้วยครับ

เรามีวิธีการแก้ไขดังนี้ครับ

  1. ให้ ไปที่ C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2016\lang\english แล้วทำการ เลือก properties

     2. จากนั้นก็ทำการ พิมพ์ Description เพิ่มเข้าไป จากนั้นก็ SAVE ทับไปเลยครับตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ

Benefit

เพียงเท่านี้  Description ที่หายไป ก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติครับ

 

จัดทำโดย

ธีรวัฒน์ ธรรมสิมมา


Photo of author
WRITTEN BY

sasikan