Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

การใช้งานคำสั่ง Vertically Opposite Angle เพื่อบอกองศาใน Drawing

หลายๆท่านอาจจะเคยเจอปัญหาการบอกขนาดองศาในแนวตั้งลัษณะตามภาพด้านล่างโดยการสร้างเส้นหลอก แล้วทำการบอกขนาดแบบปกติ วันนี้ผมมีวิธีเทคนิคการบอกขนาดแบบ Vertically Opposite Angle มาแนะนำครับ

 

1. ขั้นตอนแรกครับ ทำการให้ขนาดองศาตามภาพครับ

 

2. จากนั้นคลิกขวาที่เส้นบอกขนาด เลื่อก Display Options >>เลือก Vertically Opposite Angle

เพียงเท่านี้ก็สามารถให้ขนาดองศาได้โดยไม่ต้องสร้างเส้นหลอก เข้ามาช่วยแล้ว ลดขั้นตอนและเวลาในการออกแบบได้ด้วยการเลือกใช้คำสั่งและรูปแบบการบอกขนาดให้เหมาะสมครับ

 

 

จัดทำโดย : วัชรพงษ์ ชนะค้า

Tag : SolidWorks

Photo of author
WRITTEN BY

sasikan