การนำตัวแปรใน Equation ไปใช้ในการ Modify part

AppliCAD Co., Ltd.Tips & Tricks Tips & Tricks - SolidWorks Tips & Tricks Miการนำตัวแปรใน Equation ไปใช้ในการ Modify part

Jul

12

2018

การนำตัวแปรใน Equation ไปใช้ในการ Modify part

 

จากในบทความที่แล้ว ที่พูดถึง Equation ในการกำหนดตัวแปร และ สมการเพื่อใช้ในการให้ขนาด ซึ่งเมื่อเรามีชิ้นงานที่รูปร่างเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ขนาด เราก็สามารถตั้งสมการเอาไว้ใน Dimension ต่างๆ แล้วปรับค่าที่ตัวแปร Dimension ก็ขนาดของโมเดลจะเปลี่ยนให้ อัตโนมัติ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เรา Modify part ได้รวดเร็วมากขึ้น

1.ไปที่ Tools แล้วเปิด Equations ในช่อง Dimension จะมี Sketch ต่างๆ ที่เราได้เขียนเอาไว้ในชิ้นงานทั้งหมด

2.ในช่อง Value/Equation ของ Sketch ต่างๆ ให้เราใส่ = ตามด้วยตัวแปร หรือสมการที่เราทราบ จากนั้นให้เช็คดูที่ช่อง Evaluates to ในช่องนี้จะเป็นค่าที่คำนวนออกมา

3.จากนั้น เราก็สามารถเปลี่ยนขนาดในตัวแปร ได้เลย จะพบว่าในช่อง Evaluates จะเปลี่ยนไป

4.เมื่อกลับไปดูที่โมเดล จะพบว่าขนาดของชิ้นงานเปลี่ยนไป

Benefit เป็นอีกวิธีที่สามารถ Modify part ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

 

จัดทำโดย : นาย ธนัชชา มณีลาภ

RELATED POST

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...