Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Tips & Tricks – SolidWorks Simulation

  เมื่อเราทำการ Run Simulation เสร็จแล้วเราจะได้ ผลลัพธ์ต่างๆ และในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนค่าบางค่าเช่น ปรับขนาดของแรงที่กระทำ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการเก็บผลลัพธ์ก่อนหน้าไว้ด้วย จึงจำเป็นต้องสร้าง Case มาใหม่และกำหนดค่าต่างๆใหม่อีกครั้ง ทีนี้เรามาดูวิธีการ Copy Case Study เพื่อความรวดเร็วกัน ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กขวาที่

Read more

    เมื่อเราทำการ Run Simulation เสร็จแล้วเราจะได้ Chat สีๆพร้อมค่าต่างๆออกมาดูสวยงาม แต่ถ้าเราอยากทราบว่าจุดตรงที่เราสนใจนั้นมีค่าโดยละเอียดเท่าไหร่นั้นหากเราใช้การเทียบสีนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นเราจะต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อ Probe เพื่อช่วยในการอ่านค่านั้นเอง เรามาดูวิธีการใช้กันดีกว่า ขั้นตอนที่ 1        คลิ๊กขวาที่ Stress เลือก Probe ขั้นตอนที่

Read more

ในงาน Simulation การกำหนด Connection มีชิ้นงานที่เป็นลักษณะผิวส่วนโค้งสัมผัสกับผิวส่วนโค้ง เบื้องต้นโปรแกรมจะวิเคราะห์ว่าเป็นการสัมผัสแบบจุดๆ เดียวให้เราเท่านั้น  ดังนั้นเราต้องทำการกำหนด Contact Set เพิ่มให้กับผิวชิ้นงาน 2 ผิว เพื่อความแม่นยำในการวิเคราห์ชิ้นงาน มีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ หลังจากที่เราได้ทำการกำหนด Material, Fixtures, Load ต่างๆ

Read more

ในการวิเคราะห์ FEA บ่อยครั้งที่เราได้ทำการวิเคราะห์ชิ้นงานแล้ว เราต้องการจะดูค่า Value ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่า Stress, Displacement, Strain  ใน SOLIDWORKS Simulation ก็ได้มีคำสั่ง Probe ในการเลือก Point ที่เราสนใจว่ามีค่า Stress,

Read more

การอ่านค่าผลลัพธ์ใน Simulation ชิ้นงานที่เราได้ทำการวิเคราห์จะเสียหายหรือไม่ เรามีวิธีการตรวจสอบดังนี้   ให้เรา อ่านค่า Von Mises Stress ว่ามีค่าเท่าไร ถ้ามากกว่า Yield Strength ของชิ้นงาน แสดงว่าชิ้นงานอาจเกิดความเสียหายได้   ให้นำค่า Yield Strength

Read more

ถามมาเยอะอีกแล้วครับ ช่วงนี้ตามรูปเลยต้องใช้แรงผลักเท่าไหร่รถถึงจะขยับและมีความเร็วในการเคลื่อนที่ตามที่เราต้องการ..แบบนี้ใช้ SolidWorks Motion ครับ | AppliCAD Co., Ltd. ถามมาเยอะอีกแล้วครับ ช่วงนี้ตามรูปเลยต้องใช้แรงผลักเท่าไหร่รถถึงจะขยับและมีความเร็วในการเคลื่อนที่ตามที่เราต้องการ..แบบนี้ใช้ SolidWorks Motion ครับ   ขั้นตอนครับ 1. ประกอบชิ้นงานให้ขยับได้ตามจริง 2. เข้า

Read more

การเช็ค Model เพื่อการสร้าง Mesh การเช็ค Model เพื่อการสร้าง Mesh ด้วย SolidWorks Simulation | AppliCAD Co., Ltd. การเช็ค Model เพื่อการสร้าง Mesh ประโยชน์

Read more

การตรวจสอบการ balance ของแรง Force Balance Check – SolidWorks Simulation | AppliCAD Co., Ltd. การตรวจสอบการ Balance ของแรงทำให้เราทราบถึง 1.    ชิ้นงานที่เราออกแบบมีความ Balance ทั้งสองฝั่งหรือไม่

Read more

Menu