WHERE INNOVATION BEGINS

Tips & Tricks - SolidWorks Electrical

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks Electrical

ในการเขียนแบบไฟฟ้าผู้เขียนแบบมักจะต้องการเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เข้าในไปอุปกรณ์ เพื่อความสะดวก และเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลอุปกรณ์ อย่างเช่น ราคาของอุปกรณ์แต่ละตัว หรืออาจจะมีรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มเข้ามา … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks Electrical

ในส่วนของงานออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้าก็จะขาดกันไม่ได้เลย สำหรับการนำ PLC มาใช้ร่วมกับการสั่งงานควบคุมวงจร ที่นิยมใช้อยู่อย่างแพร่หลายครับ และในส่วนของการใช้งานร่วมกับโปรแกรม SolidWorks Electrical … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks Electrical

การอัพเดทฐานข้อมูลด้วยวิธีข้างต้นทั้ง 2 วิธีนั้น ค่อนข้างสะดวก และง่ายดาย เพราะเพียงแค่ไม่กี่คลิก ก็ทำให้ฐานข้อมูลมาจำนวนอุปกรณ์เพิ่มขึ้นแล้ว รวมถึงการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทจากเว็บ … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks Electrical

Harness Design เป็นวิธีการออกแบบชุดสายไฟที่มี Connector ร่วมอยู่ที่ปลายสายของแต่ละจุดที่แยกกันออกไป ซึ่งเราสามารถกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้จาก Single Line … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks Electrical

Cabling Oraer การจัดลำดับสายไฟใหม่ เป็นการจัดลำดับที่ไม่สิ้นเปลืองโดยวงจรยังอยู่เหมือนเดิม Tips & Tricks เพิ่มเติม … Read more