My logo

Tips & Tricks – SolidWorks Electrical

ผู้ใช้งาน SolidWorks Electrical เวอร์ชั่น ต่างๆ หรืออยาก Upgrade เวอร์ชั้น SolidWorks Electrical อาจมีคำถามว่า ถ้าเปลี่ยน Microsoft Windows ที่เครื่อง Server ที่อยู่นั้น จะมี Microsoft Windows ไหนบ้าง ที่จะสามารถ Support กับ SolidWorks Electrical ได้ สามารถดูได้จากตาราง ข้างล่างนี้ SOLIDWORKS Electrical Server สามารถดูได้จาก http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html   จัดทำโดย :ชาญยุทธ พุกกะมาน

ในการเขียนแบบไฟฟ้าผู้เขียนแบบมักจะต้องการเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เข้าในไปอุปกรณ์ เพื่อความสะดวก และเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลอุปกรณ์ อย่างเช่น ราคาของอุปกรณ์แต่ละตัว หรืออาจจะมีรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มเข้ามา โดยข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปนั้น จะต้องสามารถดึงออกมาแสดงที่เอกสารต่างๆได้ ซอฟต์แวร์ SolidWorks Electrical มีความสามารถในการช่วยทำ BOM (Bill of Material) ซึ่งจะช่วยนับจำนวนของอุปกรณ์ว่าในโครงการนั้นๆ มีอุปกรณ์เหล่านี้กี่ตัว ทำให้สามารถรู้ได้ว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้จำนวนเท่าใด ไม่เพียงเท่านั้น SolidWorks Electrical ก็ยังสามารถเพิ่มรายละเอียดราคา เพื่อให้สามารถรู้ได้ว่าจะใช้ทุนในการซื้ออุปกรณ์เป็นจำนวนเงินเท่าไร ซึ่งวิธีการเพิ่มรายละเอียดราคาของแต่ละอุปกณ์ ทำดังนี้ – เข้าไปที่แท็บ Library > ERP database connection > ติ๊กเลือกหัวข้อ Authorize connection to management data database เพื่อเปิดฟิลด์การใช้ข้อมูล ERP       – เข้าไปที่ Property ของอุปกรณ์ จะพบว่ามีแท็บ ERP data เพิ่มขึ้นมา ซึ่งในแท็บนี้ เราสามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้ามาได้ที่ส่วนนี้ รวมถึงราคาด้วย ในที่นี้ยกตัวอย่างเพิ่มข้อมูลราคาเข้ามาที่ช่องแรก (สามารถใช้ช่องไหนก็ได้)       – ต่อไปลองมาดูในส่วนของ report จะเห็นว่ายังไม่มีส่วนของราคาขึ้นมา เนื่องจากจะต้องไปเพิ่มคอลัมน์ราคาขึ้นมาก่อน       – เลือก Report BOM > Properties จะมีหน้าต่างการปรับแต่งค่า report ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวอักษร, ขนาดตาราง  หรือหัวข้อตารางต่างๆ ซึ่งในที่นี่เราต้องการเพิ่มหัวข้อคอลัมน์ราคา ให้เลือกที่ Column management ตามรูป     – เลือก User data 0 เนื่องจากได้ใส่ข้อมูลราคาไปในช่องนี้ > OK     – ต่อไปต้องการให้จำนวนราคานี้ สามารถคำนวณได้ คือ ให้รวมราคาของอุปกรณ์ทั้งหมด คลิกที่ช่อง Content ของ User data 0 จะเข้าสู่หน้าต่าง Column property > คลิกช่อง Can sum the content… > OK     – แก้ชื่อหัวข้อตารางให้เป็น Cost เพื่อให้สื่อความหมายถึงราคาอุปกรณ์ และติ๊กถูกตรงช่องหัวข้อ Calculate sum เพื่อให้รวมราคาที่ตำแหน่งท้ายตาราง > Apply     – จะเห็นว่ามีหัวข้อราคาเพิ่มขึ้นมาหนึ่งช่อง     – ลอง Generate Report ออกมาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง จะพบว่ามีคอลัมน์ราคาเพิ่มขึ้นมา และที่ด่านล่างสุด มีการสรุปราคารวมของอุปกรณ์ที่มี   วิธีการที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างในการเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้ามาที่อุปกรณ์ ซึ่งค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ ในการแสดงข้อมูลอื่นๆของอุปกรณ์ที่จำเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนอื่นๆได้ตามความเหมาะสม โดยซอฟต์แวร์ SolidWorks Electrical นั้น ค่อนข้างจะยืดหยุ่นในการปรับแต่งส่วนต่างๆ ให้ผู้ใช้ได้เข้าไปปรับแต่ง ตั้งค่าในส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานของผู้ใช้งานอยู่แล้ว ซึ่งจะสามารถช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดในส่วนต่างๆได้พอสมควร พงศธร สังข์บุญลือ

ในส่วนของงานออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้าก็จะขาดกันไม่ได้เลย สำหรับการนำ PLC มาใช้ร่วมกับการสั่งงานควบคุมวงจร ที่นิยมใช้อยู่อย่างแพร่หลายครับ และในส่วนของการใช้งานร่วมกับโปรแกรม SolidWorks Electrical ก็จะมีไลบรารี่เตรียมไว้ให้ค้นหาว่าต้องการเลือก | AppliCAD Co., Ltd. ครั้งนี้จะเป็น Tips and Tricks เรื่องของการเรียกใช้งาน PLC ในโปรแกรม SolidWorks Electrical 2015 ครับ ในส่วนของงานออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้าก็จะขาดกันไม่ได้เลย สำหรับการนำ PLC มาใช้ร่วมกับการสั่งงานควบคุมวงจร ที่นิยมใช้อยู่อย่างแพร่หลายครับ และในส่วนของการใช้งานร่วมกับโปรแกรม SolidWorks Electrical ก็จะมีไลบรารี่เตรียมไว้ให้ค้นหาว่าต้องการเลือกใช้รุ่นไหน ยี่ห้อใดสามารถเรียกใช้ได้ทันที วิธีการใช้งานก็ไม่ยากครับผมได้สาธิตไว้ในวีดีโอ กรณีที่ต้องการแสดง PLC ไว้ใน Drawing ครับ Tips & Tricks : Surachet

การอัพเดทฐานข้อมูลด้วยวิธีข้างต้นทั้ง 2 วิธีนั้น ค่อนข้างสะดวก และง่ายดาย เพราะเพียงแค่ไม่กี่คลิก ก็ทำให้ฐานข้อมูลมาจำนวนอุปกรณ์เพิ่มขึ้นแล้ว รวมถึงการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทจากเว็บ SolidWorks มีการจัดแบ่งตามยี่ห้อผู้ผลิต และชนิดของอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ | AppliCAD Co., Ltd. โปรแกรม SolidWorks Electrical มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จัดเก็บยี่ห้อ และรุ่นของอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ให้เลือกใช้งานอย่างมากมาย แต่อาจมีบางครั้งที่เราจะเลือกใช้อุปกรณ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง แต่กลับไม่มีให้เลือกใช้งาน ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะฐานข้อมูลของ SolidWorks มีขนาดเล็ก หรือไม่ครอบคลุม แต่เนื่องจากอุปกรณ์มีเยอะมาก หากบรรจุใส่มาทั้งหมด จะทำให้เปลืองพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการค้นหาอุปกรณ์ ก็จะใช้เวลาในการค้นหามากขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้น SolidWorks จึงมีอุปกรณ์ในฐานข้อมูลมาให้ส่วนหนึ่ง หากต้องการอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น ทางผู้ใช้งานต้องทำการเลือกกลุ่มของอุปกรณ์อัพเดทเข้ามายังฐานข้อมูลเพื่อใช้งานอีกครั้งหนึ่ง วิธีการอัพเดทแบ่งเป็น 2 วิธีดังนี้ 1. อัพเดทฐานข้อมูลจากไฟล์อัพเดทที่มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ – วิธีการนี้จะใช้ไฟล์อัพเดทที่ถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\catalog ซึ่งจะถูกติดตั้งไว้ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม เพียงแต่ยังไม่ถูกนำเข้าฐานข้อมูล – ส่วนที่จะอัพเดท คือ Cable reference และ Manufacturer part ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ จะใช้วิธีเดียวกันในการอัพเดทดังนี้ – เลือก Local Content เพื่อเลือกไฟล์อัพเดทจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา – เมื่อคลิกเลือกเข้ามาจะพบไฟล์อัพเดท แบ่งตามยี่ห้อของอุปกรณ์ ให้ทำการเลือกยี่ห้อที่ต้องการแล้วคลิก Open (ไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมด เลือกแค่เฉพาะยี่ห้อที่จะใช้งาน) รอซักครู่ โปรแกรมจะทำการแตกไฟล์แล้วนำเข้าไปยังฐานข้อมูล เวลาที่ใช้ขึ้นกับจำนวนอุปกรณ์ที่ทำการอัพเดท – ส่วนของ Manufacturer Part ก็ใช้วิธีการอัพเดทเดียวกันกับ Cable Reference 2. อัพเดทฐานข้อมูล จากไฟล์อัพเดทที่ดาวน์โหลดจาก SolidWorks – วิธีการนี้ จะเป็นการอัพเดทฐานข้อมูล โดยใช้ไฟล์อัพเดทที่ดาวน์โหลดจาก SolidWorks – เลือกหัวข้อ Online Content เพื่อลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์ของ SolidWorks – คลิกเลือก SOLIDWORKS Electrical Portal – จะเข้าสู่หน้า login หากยังไม่มี Username ก็คลิก Register เพื่อสมัคร Username ให้เรียบร้อย (ต้องทำการยืนยันอีเมล์ ควรใส่อีเมล์ที่ใช้งานได้) เมื่อสมัคร และทำการยืนยันอีเมล์เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ – เมื่อ login เข้ามาจะพบหน้าดังกล่าว คลิกเลือก Catalog เพื่อเข้าไปเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน – ในหน้า Catalog จะมีอุปกรณ์ที่แบ่งตามยี่ห้อผู้ผลิต และจะมีกลุ่มย่อยของอุปกรณ์ลงไปอีก สามารถใช้ Filter เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาได้ – คลิกดาวน์โหลด และเลือกที่จัดเก็บให้เรียบร้อย – จะได้ไฟล์อัพเดทนามสกุล tewzip มา ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ได้เลย โปรแกรม SolidWorks Electrical จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ – คลิก Next ไปเรื่อยๆ จนถึงหน้าสุดท้าย แล้วคลิก Finish – โปรแกรมจะทำการแตกไฟล์ และนำเข้าข้อมูลไปที่ฐานข้อมูล เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะมีหน้าต่างสรุปผลแสดงให้ดู คลิก Finish เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการอัพเดทฐานข้อมูล        การอัพเดทฐานข้อมูลด้วยวิธีข้างต้นทั้ง 2 วิธีนั้น ค่อนข้างสะดวก และง่ายดาย เพราะเพียงแค่ไม่กี่คลิก ก็ทำให้ฐานข้อมูลมาจำนวนอุปกรณ์เพิ่มขึ้นแล้ว รวมถึงการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทจากเว็บ SolidWorks มีการจัดแบ่งตามยี่ห้อผู้ผลิต และชนิดของอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือฟิลเตอร์ เพื่อช่วยให้การค้นหาสะดวก และง่ายดายมากยิ่งขึ้น มีอุปกรณ์ให้เลือกดาวน์โหลดเยอะแยะมากมาย และทาง SolidWorks ก็มีการเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาเรื่อยๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน Tips & Tricks : พงศธร สังข์บุญลือ

Harness Design เป็นวิธีการออกแบบชุดสายไฟที่มี Connector ร่วมอยู่ที่ปลายสายของแต่ละจุดที่แยกกันออกไป ซึ่งเราสามารถกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้จาก Single Line Diagram แล้วใช้ข้อมูลดังกล่าวไปออกแบบลักษณะการเดินสายและจุดแยกต่างๆ โดยใช้ SolidWorkd Electrical | AppliCAD Co., Ltd.   Harness Design เป็นวิธีการออกแบบชุดสายไฟที่มี Connector ร่วมอยู่ที่ปลายสายของแต่ละจุดที่แยกกันออกไป ซึ่งเราสามารถกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้จาก Single Line Diagram แล้วใช้ข้อมูลดังกล่าวไปออกแบบลักษณะการเดินสายและจุดแยกต่างๆ โดยใช้ SolidWorkd Electrical Routing เมื่อเสร็จแล้ว จึงทำเป็น Harness Drawing ไว้ใช้งานต่อไปครับ Tips & Tricks By: สุรเชษฐ์ มังษะชาติ

Cabling Oraer การจัดลำดับสายไฟใหม่ เป็นการจัดลำดับที่ไม่สิ้นเปลืองโดยวงจรยังอยู่เหมือนเดิม Tips & Tricks เพิ่มเติม : https://www.applicadthai.com/tips-tricks/tips-tricks-mi/tips-tricks-solidworks/

My logo